Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
WAAROM VOORSTRAAT 94-94BIS VOOR U DE IDEALE PLEK IS
1. Genieten van de bruisende binnenstad van Utrecht
2. Begane grond geschikt als winkel, atelier en publieksgerichte dienstverlening
3. Winkels en horecagelegenheden binnen handbereik
4. Mooi gevelaanzicht
5. Ideaal om wonen en werken te combineren

ADRES
Voorstraat 94-94BIS (3512 AV) Utrecht.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
De Voorstraat is gelegen in een karakteristiek stukje Utrechtse binnenstad. In deze straat bevinden zich diverse monumentale panden met prachtige gevels.

De Voorstraat kenmerkt zich door een divers winkel-, horeca- en dienstenaanbod van lokale ondernemers gecombineerd met bekende ketens, hetgeen een unieke variëteit en sfeer geeft. Ook de Plus supermarkt, Albert Heijn, Gall & Gall, Etos, Plato en Printerette zijn hier gevestigd.

Op de Voorstraat bevinden zich op cultureel gebied een van de bekendste Utrechtse bioscopen (City Movies) en politiek cultureel centrum ACU. Aan de Drift, één van de zijstraten vanaf de Voorstraat, is de Universiteitsbibliotheek met daaronder een grote fietsenkelder te vinden.

Elke zaterdag wordt in het centrum van Utrecht de levendige bloemenmarkt en lapjesmarkt georganiseerd. Deze markten bevinden zich op loopafstand van de Voorstraat.

HERINRICHTING VOORSTRAAT
Het college heeft op 5 februari 2019 het Voorlopig ontwerp en de reactienota vastgesteld voor de herinrichting van de Voorstraat-Wittevrouwenstraat. De Voorstraat zal worden heringericht.

De straat wordt meer gericht op voetgangers en fietsers, auto’s worden ‘gast’ in de straat. Stoepen worden op de meeste plekken minimaal 2,5 meter breed, fietsers en auto’s gaan de rijbaan delen, de straatverlichting en het groen worden aangepast. Het gebied wordt hierdoor nog aantrekkelijker om te wonen, te winkelen en te verblijven.

Voor nadere informatie verwijzen naar gemeentesite:
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/voorstraat-en-wittevrouwenstraat/

OPPERVLAKTE
Het betreft een kantoor-/winkelruimte met bovenwoning en kelder, erf, grond en verdere aanbehoren, bestaande uit 4 bouwlagen (inclusief kelder), totaal groot circa 258 m², onderverdeeld als volgt:
• Ca. 33 m² Kelderruimte;
• Ca. 77 m² Kantoor-/winkelruimte (begane grond);
• Ca. 4 m² Entree woningdeel;
• Ca. 86 m² Woning (1e verdieping en tussenverdieping);
• Ca. 58 m² Woning (2e verdieping).

Via het woongedeelte op de 1e verdieping is er toegang tot het zonnige dakterras van ca. 15 m² met uitzicht op de Dom . Eveneens is er circa 10 m² in gebruik op het dak van het naastgelegen buurpand.

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Van het object is geen meetcertificaat volgens het normblad NEN2580 aanwezig. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de genoemde metrages.

BOUWJAAR
Omstreeks 1870.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Utrecht
Sectie : A
Nummer : 246
Kadastrale perceelgrootte : 90 m²
Zakelijk recht : erfpacht (eeuwigdurend afgekocht)

ERFPACHTVOORWAARDEN
Algemene voorwaarden voor uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht (AV 1989).

BESTEMMING
Bestemmingsplan “Binnenstad”. Op de plankaart is het object aangemerkt met bestemming “Gemengd-1”. Bij de Gemeente Utrecht is een verklaring bestemming & gebruik opgevraagd. Waarin het volgende wordt aangegeven:
• De begane grond van het perceel mag gebruikt worden voor detailhandel, publieksgerichte dienstverlening, horeca in de categorie D2 t/m A, bedrijven in categorie A, B1 en B2 van de Lijst van Bedrijfsactiviteiten en ateliers.
• De verdiepingen mogen gebruikt worden ten behoeve van een zelfstandige woning.
• Het gebruik van het pand ten behoeve van kamergewijze verhuur is overgangsrechtelijk toegestaan voor het huisvesten van maximaal 4 personen. Het is echter niet toegestaan het gebruik te veranderen of te intensiveren. Wanneer het gebruik voor een periode van langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden het gebruik daarna te hervatten of laten hervatten.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, deels verhuurde, bouwkundige en technische en milieukundige staat, “as-is”.

PARKEREN
Betaald parkeren op de openbare weg en in diverse parkeergarages in de omgeving. Tevens beschikt Utrecht over diverse “P+R’s” met een snelle en voordelige verbinding met het openbaar vervoer naar het centrum.

HUURSITUATIE
Het object is thans deels verhuurd aan 2 huurders (jonge werkende stellen), zijnde (huisnummer 94BIS) een huurder voor de 1e verdieping (wonen) en een huurder voor de 2e verdieping (wonen). Gelet op de voorgenomen verkoop van het object heeft verhuurder de huurovereenkomst voor de 1e verdieping opgezegd per 31 mei 2019. De huur van 2e etage loopt vooralsnog tot 31 okt 2019. De totale huuropbrengst (1e en 2e verdieping) bedraagt € 26.400,- per jaar exclusief servicekosten. De theoretische huur voor de begane grond en kelder (totaal ca. 109 m²) bedraagt ca. € 2.450,- per maand.

NUTSBEDRIJVEN
Huisnummer 94 en 94BIS hebben beide een zelfstandige aansluitingen voor gas, water en elektra.

ENERGIELABEL
In aanvraag.

KOOPPRIJS
De koopprijs bedraagt € 905.000,-- kosten koper.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde belasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten. Er is naast bijgevoegde plattegronden een gemaatvoerde vergunningstekening beschikbaar

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt geleverd, in deels verhuurde, huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering. In de koopovereenkomst zal er een ouderdomsclausule worden opgenomen.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg, spoedige levering is mogelijk.
Plan een bezichtiging

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 905.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Kantoor
Eveneens Horecapand, Belegging, winkelruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 90 m²
Bruto vloeroppervlakte 77 m²

De buurt waar Voorstraat 94-94BS, 3512 AV Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Recent bekeken