Plan een bezichtiging

Een bijzonder gezellige plek

Beschrijving

Lees meer
ADRES
Strijkviertel 37 te De Meern.

ALGEMEEN
Het bedrijfsgebouw is totaal groot ca. 4.751m² en is voorzien van een zadeldak waarvan de nokhoogte ca. 5,75 meter en de goothoogte van ca. 3,50 meter bedraagt. Voorheen is het object in gebruik geweest als bouwmarkt. Aan de voorzijde van het object is ruime parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig met circa 88 gemarkeerde parkeerplaatsen.

LIGGING C.Q. BEREIKBAARHEID
Het bedrijfsgebouw is gelegen op bedrijventerrein Oudenrijn. Bedrijventerrein Oudenrijn is een bedrijventerrein van circa 74 hectare en ligt in het westen van Utrecht. Kenmerkend voor Oudenrijn zijn de verschillende bedrijven: u vindt er bedrijven uit de handel, transport en industrie. Daarnaast zijn er een aantal solitaire kantoorpanden gevestigd.

Het terrein is goed bereikbaar dankzij de aansluiting op de A2 en de A12. Op het noordelijk deel van het bedrijfsterrein zijn twee Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)verbindingen aangelegd met een verknoping.

Op 1 april 2014 heeft het terrein het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Zie de website van de Bedrijvenkring Oudenrijn voor meer informatie.

OPPERVLAKTE
Het voor verkoop beschikbare vloeroppervlak bedraagt totaal circa 4.751 m² bedrijfsgebouw met erf, grond en verdere aanbehoren, onderverdeeld in:
Ca. 4.100 m² bedrijfsruimte (huidige winkel/bouwmarkt);
Ca. 409 m² opslagruimte;
Ca. 242 m² kantoor-/overige ruimten.

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

BOUWJAAR
Omstreeks 1965 (renovatie 2002).

Gemeente : Oudenrijn
Sectie : A
Nummers : 1203, 2125, 2126, 2127, 3563
Kadastrale perceelgrootte : 10.685 m²


BESTEMMING
Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Oudenrijn” is vigerend. De gronden hebben de bestemming “Bedrijventerrein”. Bedrijven tot en met categorie 3.2 zijn toegestaan op de locatie. De maximale bouwhoogte bedraagt 15 meter en het maximum bebouwingspercentage is 60%. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de Gemeente Utrecht.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige en technische en milieukundige staat, met tenminste de navolgende voorzieningen:

Algemeen
· cv-installatie;
· bestaande brandmeldinstallatie;
· sprinklerinstallatie;
· bestaande alarminstallatie;
· Zadeldak met een nokhoogte van ca. 5,75 meter en goothoogte van ca. 3,50 meter.

Bedrijfsruimte (voormalige winkelgedeelte van de bouwmarkt en goederen ontvangst)
· entree v.v. van dubbele automatische schuifdeuren;
· loopdeuren en vluchtdeuren;
· betonvloer;
· vloerbelasting ca. 2.500 kg/m² (begane grond);
· gestookte heaters;
· TL-opbouwverlichting en deels in gas gevulde lampen in kelk armaturen;
· toiletruimten;
· kleedruimte.
· 3 elektrisch bedienbare overheaddeuren waarvan één v.v. ruitsecties.

Kantoor-/overige ruimte
· deels systeemplafond v.v. inbouw verlichtingsarmaturen;
· pantry voorzien van onder- en bovenkasten;
· bestaande scheidingswanden met tussendeuren;
· diverse dubbele wandcontactdozen (230V);
· radiatoren v.v. thermostaatventielen;
· bestaande vloerbedekking;

Buitenterrein
· deels asfalt en deels klinkerbestrating;
· parkeervakken;
· buitenverlichting.

PARKEREN
Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig met circa 88 gemarkeerde parkeerplaatsen.

KOOPPRIJS
De koopprijs bedraagt € 2.850.000,- kosten koper.
Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde belasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt leeg en ontruimd geleverd, vrij van huur en gebruik, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Koper is bekend met en aanvaardt de uitslagen van het “Verkennend bodemonderzoek met opdrachtnummer 152512” d.d. 22-2-2018 uitgevoerd door Van Dijk Geo- en Milieutechniek B.V. Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg.

Een betere kijk op je plek

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 2.850.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Bedrijfshal
Eveneens Kantoor
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2002
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 10.685 m²
Bruto vloeroppervlakte 4.509 m²
Locatie
Ligging Bedrijventerrein

De buurt waar Strijkviertel 37, 3454 PJ Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Recent bekeken