Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
WAAROM PROOSTWETERING 24E UTRECHT VOOR U DE IDEALE PLEK IS
1. Goede verkeersontsluiting;
2. Modern bedrijventerrein;
3. Onderdeel van een goed verzorgde bedrijvencampus;
4. 3 parkeerplaatsen op eigen terrein;
5. Centrale ligging;

ADRES
Proostwetering 24E (3543 AE) Utrecht.

ALGEMEEN
De unit maakt deel uit van bedrijvencampus “U2Point” welke is gesitueerd op het nieuwe bedrijventerrein “De Wetering-Noord”. Dit gebied is gelegen in het meest noordelijke deel van Utrecht op het eerste bedrijventerrein van Leidsche Rijn waar onder andere bedrijven als GLS, Verkerk Volvo, Kia World, Renault Stam, Alplift, Cendris en Hulskamp gevestigd zijn.

Bedrijvencampus “U2Point” bestaat uit 48 kleinschalige showroom- en bedrijfsunits met ca. 150 parkeerplaatsen (norm ca. 1:57).

LIGGING C.Q. BEREIKBAARHEID
Bedrijvencampus “U2Point” is direct bereikbaar vanaf de A2 via de afslag Utrecht-Noord / Maarssen (afrit 6). Vanaf de afslag komt u op de hoofdontsluiting de Proostwetering.

OPPERVLAKTE
De bedrijfs-/kantoorunit is totaal groot ca. 144 m² B.V.O., onderverdeeld in:
• Ca. 96 m² bedrijfsruimte op de begane grond;
• Ca. 48 m² kantoorruimte op de 1e verdieping.

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

BOUWJAAR
2007

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Catharijne
Sectie : A
Nummers : 1807
Kadastrale perceelgrootte : 96 m²
Zakelijk recht : Erfpacht

MANDELIGHEID
Voor de parkeerplaatsen verwerft koper een onverdeeld aandeel in het mandelig perceel, kadastraal bekend gemeente Catharijne, sectie A, nummer 1839.

BESTEMMING
Op de plankaart van het bestemmingsplan “De Wetering” is het object aangemerkt met bestemming “Bedrijventerrein”. Deze gronden zijn bestemd voor bedrijven tot en met categorie 4.1 van de lijst van Bedrijfsactiviteiten van de gemeente Utrecht (bron: Ruimtelijkeplannen.nl).

Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Utrecht.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief o.a.:

Begane grond - bedrijfsruimte
• vrije hoogte deels ca. 3,20 m1 – 6,50 m1;
• monoliet afgewerkte betonvloer;
• vloerbelasting ca. 1.500 kg/m²;
• meterkast;
• gasheater;
• diverse opbouwwandcontactdozen;
• 1 toiletunit;
• elektrisch bedienbare overheaddeur;
• CV-installatie;
• opbouw verlichtingsarmaturen.

Verdieping - kantoorruimte
• vloerbelasting ca. 350 kg/m²;
• systeemplafond voorzien van inbouwverlichtingsarmaturen;
• radiatorenverwarming;
• wandkabelgoten voorzien van inbouwwandcontactdozen (gevelzijde);
• pantry;
• geheel nieuwe airco-unit (nog in te bouwen).

PARKEREN
3 parkeerplaatsen op eigen terrein.

GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN
Bedrijfsruimte met kantoor.

ENERGIELABEL
A

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

BESCHIKBAARHEID
In overleg.

HUURVOORWAARDEN

HUURPRIJS
€ 1.300,-- per maand te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting vooruit te voldoen.

SERVICEKOSTEN
€ 160-- per maand te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting vooruit te voldoen, als verrekenbaar voorschot op de kosten van onder andere de volgende leveringen en diensten:
• het (groot) onderhoud van de opstallen;
• schoonhouden buitenterrein;
• bewegwijzering op bord nabij entree via V.V.E. (éénmalig);
• onderhoud groenvoorziening mandelig terrein;
• onderhoud van de bestrating mandelig terrein;
• onderhoud eventuele buitenverlichting;
• jaarlijks onderhoud airco-installatie;
• bijdrage parkmanagement bedrijventerrein Wetering-Noord.

KOSTEN NUTSBEDRIJVEN
Rechtstreeks door huurder te voldoen aan desbetreffende nutsbedrijven.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. Kortere huurperioden zijn bespreekbaar.

OPZEGTERMIJN
Uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het aflopen van een huurtermijn.

HUURPRIJSINDEXERING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

B.T.W.
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HUUROVEREENKOMST
Gebaseerd op het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW”.

KOOPVOORWAARDEN

KOOPPRIJS
€ 225.000,-- kosten koper exclusief BTW.
Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde overdrachtsbelasting, eventuele omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt leeg en ontruimd geleverd, vrij van huur en gebruik, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE)
Voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen, waaronder het gemeen- schappelijke buitenterrein, is van rechtswege een Vereniging van Eigenaren (kortweg VvE) opgericht. Een koper is verplicht lid te worden van de Vereniging van Eigenaren.
De belangrijkste taken en bevoegdheden van deze vereniging zijn:
• Het beheer van de gemeenschappelijke zaken, zoals het buitenterrein;
• Het opstellen van een huishoudelijk reglement met daarin regels voor het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten;
• Het beheer van de middelen die door de eigenaren aan de VvE ter beschikking zijn gesteld.

PARKMANAGEMENT
Door de Gemeente Utrecht is besloten tot het invoeren van gezamenlijk Parkmanagement voor alle bedrijven- en kantoorlocaties op het bedrijven- en kantorenterrein de Wetering-Haarrijn. Parkmanagement is een organisatorisch instrument voor het creëren van een aangename bedrijfsomgeving. Het parkmanagement wordt verzorgd door de vereniging Parkmanagement De Wetering- Haarrijn. Koper is verplicht lid te worden van deze vereniging.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.
Plan een bezichtiging

Een betere kijk op je plek

Plattegronden

Geen plattegronden beschikbaar.

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 225.000,- k.k.
Prijs € 1.300,- per maand
Servicekosten € 160,- per maand
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Bedrijfshal
Eveneens Kantoor
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 96 m²
Bruto vloeroppervlakte 96 m²
Locatie
Ligging Bedrijventerrein

De buurt waar Proostwetering 24E, 3543 AE Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Sluiten

Recent bekeken