Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
WAAROM OUDEGRACHT 274 (AAN DE WERF) VOOR U DE IDEALE PLEK IS
1. Centraal gelegen in het centrum van Utrecht
2. Op loopafstand van station Vaartsche Rijn en parkeergarage Springweg
3. Perfecte zichtlocatie met veel publieksverkeer
4. Ruime bestemmingsplan mogelijkheden
5. Dubbele werfkelder

ADRES
Oudegracht 274 Utrecht.

ALGEMEEN
Zelfstandige bedrijfsruimte/ werfkelder aan de gracht gelegen voorzien van een zelfstandige entree.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Gelegen in een karakteristiek stukje Utrechtse binnenstad te midden in een woongebied met musea, cafés, restaurants, winkels, en stadcentrum Utrecht. Station Utrecht Vaartsche Rijn, met tramhalte, en parkeergarage Springweg liggen op loopafstand.

OPPERVLAKTE
Het voor verkoop beschikbare vloeroppervlak bedraagt 80m² v.v.o..

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

BOUWJAAR
Circa 1450.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Utrecht
Sectie : B
Nummers : 4478
Indexnummer : A1 en A2
Zakelijk recht : eigendom

BESTEMMING
Op de plankaart is het object aangemerkt met bestemming “Gemengd - 2”. Deze gronden zijn bestemd voor:
• detailhandel;
• publieksgerichte dienstverlening;
• maatschappelijke voorzieningen, met daaraan ondergeschikt additionele horeca;
• cultuur en ontspanning, met daaraan ondergeschikt additionele horeca;
• zakelijke dienstverlening;
• bedrijven, die in de van deze regels deel uitmakende bijlage Lijst van Bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als categorie A, B1 en B2;
• ateliers;
• wonen.

Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Utrecht.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige en technische en milieukundige staat met tenminste de navolgende voorzieningen:
· werfkelder met eigen entreedeur aan de kade;
· zijlichten;
· stahoogte;
· gebogen wanden en plafonds.

PARKEREN
Op de openbare weg (betaald parkeren). Op loopafstand bevindt zich parkeergarage Springweg met redelijk betaalbare parkeergelegenheid.

VRAAGPRIJS
€ 175.000,-- kosten koper. Partijen zullen niet opteren voor een met omzetbelasting belaste levering.
Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde overdrachtsbelasting, eventuele omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt leeg en ontruimd geleverd, vrij van huur en gebruik, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg.
Plan een bezichtiging

Een betere kijk op je plek

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 175.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Bedrijfshal
Eveneens Kantoor, Maatschappelijk vastgoed, winkelruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 m²
Bruto vloeroppervlakte 80 m²

De buurt waar Oudegracht 274ad werf, 3511 NW Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Sluiten

Recent bekeken