Plan een bezichtiging

Een bijzonder gezellige plek

Beschrijving

Lees meer
ER IS GEEN PLEK ZOALS ”NOBELDWARSSTRAAT 12 UTRECHT”
1. Uniek gelegen nabij de historische binnenstad van Utrecht
2. Nostalgische architectuur
3. Herontwikkelingspotentie
4. Geschikt voor verschillende doeleinden
5. Groene oase aan achterzijde

ADRES
Nobeldwarsstraat 12, 12bis, 12bis A – Utrecht (3512 EX).

KIJKDAGEN
• Woensdag 9 mei 2018 tussen 09.00 uur en 11.30 uur
• Donderdag 17 mei 2018 tussen 15.00 uur en 17.30 uur.

Indien u langs wilt komen tijdens één van de kijkdagen verzoeken wij u vriendelijk dit per telefoon (030-2331116) of email (bedrijven@brecheisen.nl) aan ons door te geven.

ALGEMEEN / HISTORIE
Het betreft een (voormalige) garage/werkplaats, thans in gebruik als stallingsruimte voor (gemotoriseerde) voertuigen op de begane grond, met daarboven een tweetal naast elkaar gelegen bovenwoningen op de 1ste (met dakterras) en 2de (zolder) verdieping. Gelegen op een prominente locatie aan de Nobeldwarsstraat 12 nabij de historische binnenstad van Utrecht.

De Nobeldwarsstraat is een straat in het centrum van Utrecht, ten zuid/zuidwesten van het Lucasbolwerk. In de straat bevinden zich onder andere een schoolgebouw van het St.-Gregorius College, diverse privé -garages en in het meest zuidelijke deel de studentenvereniging Veritas.

Het Lucasbolwerk betrof een verdedigingsbolwerk aan de stadsmuur van Utrecht gebouwd tussen 1577 en 1597. Omstreeks 1722 werd daarop de suikerraffinaderij Suikerhuis gebouwd, dat vanaf 1844 onderdak bood aan een tegelbakkerij. In 1867 werd dit gebouw gesloopt en het bolwerk geïntegreerd in het Zocherpark, dat langs de singel werd aangelegd. Aan de zuid-westzijde gaat het Lucasbolwerk over in de Nobelstraat. De Nobeldwarsstraat verbindt de Nobelstraat met het Hieronymusplantsoen.

De Nobeldwarsstraat is in 1340 aangelegd in het kader van de verkaveling van de Sint Jans-kamp, een gebied behorend bij de immuniteit van Sint Jan. Dit gebied bevond zich tussen de huidige Wittevrouwenstraat en de Kromme Nieuwegracht. Tot de 15e eeuw was deze straat bekend onder de naam Zuidstraat, Lollestraat of Lollaardstraat naar het klooster van de Lollaards of Cellebroeders, dat zich in het noord-westelijke deel van de straat bevond. Tot 1912 heette de straat vervolgens Cellebroedersstraat. Uit de BAG kan worden opgemaakt, dat de bebouwing aan de Nobeldwarsstraat 12/12a stamt uit het jaar 1450.

Aan de zuidoostkant van de straat ligt een deel van de oude stadswal met een transformator-huis, dat in 1924 werd gebouwd op de locatie van voormalige ijskelders. In vroeger tijden be-vonden zich er een weverij, van eind 16e eeuw tot 1797 de schuilkerk St. Nicolaas achter de wal voor Oud-Katholieken, in de 17e eeuw een klokkengieterij en rond 1825 de limonadesiroop fabriek Buijen van Weelderen op nummer 20. Tot begin van de 20ste eeuw herbergde de straat diverse bordelen, vermoedelijk al vanaf de 15e eeuw.

LIGGING C.Q. BEREIKBAARHEID
Per Auto
Met het eigen vervoer zijn de panden redelijk te bereiken. Via de Maliesingel en de Maliebaan zijn de panden aangesloten op de Waterlinieweg, van waaruit de A2, A12, A27 en A28 eenvoudig te bereiken zijn.

Per Openbaar vervoer
Dankzij de ligging in de binnenstad van Utrecht is het pand goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Utrecht CS ligt op circa 15 minuten loopafstand.

OPPERVLAKTE
Het voor verkoop beschikbare bruto vloeroppervlak bedraagt totaal circa 475 m² BVO verdeeld over 3 bouwlagen.

Het object is ingemeten conform NEN2580 door Object & Co op 12 maart 2018.

KADASTRALE GEGEVENS
Adres : Nobeldwarsstraat 12, 12bis en 12bisA
Gemeente : Utrecht
Sectie : B
Nummers : 3606
Kadastrale perceelgrootte : 3 are 68 centiare
Zakelijk recht : Geen volgens het kadastrale bericht

BESTEMMING
Het vigerende bestemmingsplan “Binnenstad” is van toepassing. Op grond van de bij dat plan behorende voorschriften is de bestemming van het perceel “Gemengd-3” waarbij zowel voor de begane grond alsmede de verdiepingen o.a. de bestemming Wonen is toegestaan.

De voor “Gemengd-3” aangewezen gronden zijn op grond van artikel 11.1 onder a bestemd op de begane grond voor o.a.: horeca, maatschappelijke voorzieningen, zakelijke dienstverlening, bedrijven in de categorieën A, B1 en B2, ateliers en bedrijven. Voor de verdiepingen: maatschappelijke voorzieningen, zakelijke dienstverlening en wonen.

PARKEREN
Parkeren langs de openbare weg (betaald parkeren middels vergunningensysteem). De dichtstbijzijnde parkeergarage “ Kruisstraat ” is gelegen op loopafstand.

VERHUURDE STAAT
De onroerende zaak wordt t/m 30 juni 2018 in volledig verhuurde staat opgeleverd. Per 1 mei 2018 zijn de navolgende huurprijzen actueel:

Adres
Nobeldwarsstraat 12 (bedrijfsruimte), Huur per jaar 13.800,00
Nobeldwarsstraat 12 bis (woonruimte), Huur per jaar 5.477,00
Nobeldwarsstr. 12 bis A (woonruimte), Huur per jaar 4.930,00
Totaal per jaar 24.177,00

De huurder van de bedrijfsruimte (Nobeldwarsstraat 12 te Utrecht) heeft de huur opgezegd per 1 juli 2018. Deze ruimte zal derhalve vanaf 1 juli 2018 leeg, bezem-schoon, vrij van huur en gebruik worden opgeleverd.

KOOPPRIJS
De minimale inschrijfkoopsom bedraagt € 750.000,- kosten koper (exclusief kosten, rechten en belastingen).

De notariële kosten ter zake van de levering en overdracht van het object zijn voor rekening van koper (waaronder akte van levering, kadastraal recht en verschuldigde overdrachtsbelasting).
De inschrijving dient ingeleverd te zijn bij het notariskantoor op uiterlijk 8 juni 2018, 17.00 uur.

GUNNING
Binnen 3 weken na inleveringsdatum van de bieding(en) streeft verkoper er naar om tot gunning over te gaan.

?
VERKOOPPROCEDURE
Inschrijving.

TRANSPORT
Week 27, 2018.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de object niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/OPLEVERINGSNIVEAU
De panden worden geleverd en zullen door koper worden aanvaard in de feitelijke toestand waarin deze zich thans bevinden (“as-is”) in de juridische, huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat, zonder enige garanties, met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, afzonderlijke of zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste akte van eigendomsoverdracht en/of voor hem/haar kenbaar zijn uit feitelijke situaties, geheel belast met huur en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

BOUWKUNDIG ONDERZOEK
Koper is bekend met en aanvaardt nadrukkelijk de uitkomsten van het bouwkundig onderzoek d.d. 9 maart 2018 met projectnummer 18.003 verricht door Verhoef Bouwkundig Adviesbureau & Architectuur Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bouwkundige toestand van de object en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

MILIEU / ASBEST
Koper is bekend met en aanvaardt nadrukkelijk de uitkomst van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd d.d. 6 maart 2017 met rapportnummer 164.038.BR.11.JRO verricht door Amos Milieutechniek B.V. uit Utrecht.
Koper is bekend met en aanvaardt nadrukkelijk de uitkomst van het asbestinventarisatie rapport uitgevoerd d.d. 3 april 2018 met rapportnummer KLA-2018-5814 verricht door Klaver Asbestinventarisaties B.V. uit Bilthoven.
Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de object in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings-en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Van Grafhorst Notarissen te Utrecht.

KOOPOVEREENKOMST
Op basis van de model koopovereenkomst.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper is verplicht, binnen tien (10) dagen, nadat de koper de mededeling van de notaris heeft ontvangen dat aan hem is gegund, tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst een waarborgsom gelijk aan tien procent (10%) van de koopsom te storten op de kwaliteitsrekening van het notariskantoor.

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 750.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Belegging
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 368 m²
Bruto vloeroppervlakte 475 m²
Locatie
Ligging In woonwijk

De buurt waar Nobeldwarsstraat 12, 3512 EX Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Recent bekeken