Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
WAAROM ISOTOPENWEG 9 VOOR U DE IDEALE PLEK IS
1. Perceel van 3.465 m²
2. Bestemmingsplan - Milieucategorie 4.2 toegestaan
3. Centrale ligging
4. Uitstekende bereikbaarheid
5. Nabij Rijksweg A2

ADRES
Isotopenweg 9 (3542 AS) Utrecht

ALGEMEEN
Het betreft een voormalig afvalstoffendepot van de Universiteit Utrecht. De onroerende zaak omvat een ruim perceel (3.465 m²) dat slechts ten dele is bebouwd. De bebouwing betreft een bedrijfsgebouw opgetrokken uit een betonconstructie met gemetselde gevels. Het geheel is voorzien van adequate omheining met automatische toegangspoort.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op bedrijventerrein ‘Lage Weide’, dit bedrijventerrein is het belangrijkste bedrijventerrein van Utrecht. Het bedrijventerrein kent een grote diversiteit aan bedrijven met groothandelsactiviteiten, productie en volumineuze verkoop. Veel oude gebouwen zijn vervangen door moderne distributiecentra. De bereikbaarheid is zowel met eigen als openbaar vervoer goed. De Rijksweg A2 is per auto binnen enkele minuten bereikbaar en de directe omgeving bevindt zich een bushalte.

OPPERVLAKTE
Het object betreft een bedrijfsgebouw met erf, grond en verdere aanbehoren, onderverdeeld als volgt:
• ca. 505 m² b.v.o. Zelfstandig bedrijfsgebouw;
• ca. 60 m² b.v.o. Half openloods;
• ca. 160 m² b.v.o Vrijstaande overkapping (ter hoogte van de bovengrondse tanks);
• ca. 1.500 m² b.v.o. Terrein / parkeren / rangeren.

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Van het object is geen meetcertificaat volgens het normblad NEN2580 aanwezig. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de genoemde metrages.

BOUWJAAR
Omstreeks 1987.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Catharijne
Sectie : E
Nummers : 373
Kadastrale perceelgrootte: 3.465 m²
Zakelijk recht : Eigendom

BESTEMMING
Bestemmingsplan “Lage Weide” vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 29 november 2018. Op de plankaart is het object aangemerkt met bestemming “Bedrijventerrein”. Deze gronden zijn bestemd voor: Bedrijven tot en met categorie 4.2, met een bebouwingspercentage van 70%. Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Utrecht.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige en technische en milieukundige staat “as is – where is”.

Bij de verkoop van het registergoed geldt het algemene uitgangspunt "as is, where is', - hetgeen Verkoper en Koper uitdrukkelijk overeenkomen – waaronder onder meer begrepen de bouwkundige, milieukundige, technische en feitelijke staat van het registergoed in de ruimste zin van het woord, in verband waarmee de (huidige) toestand van het registergoed in alle opzichten door Koper wordt aanvaard. Al het bepaalde in de concept koopovereenkomst, leveringsakte en deze brochure dient in die context gelezen en uitgelegd te worden en Koper is genoegzaam bekend met de algehele staat van het registergoed en heeft deswege geen enkele aanspraak jegens Verkoper, hoe ook genaamd, en Verkoper geeft deswege geen enkele garantie aan Koper.

KOOPPRIJS
De koopsom bedraagt € 775.000,-- kosten koper.

De notariële kosten ter zake van de koopovereenkomst zijn voor rekening van verkoper. De notariële kosten ter zake van de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper (waaronder levering, kadastraal recht en verschuldigde belastingen).

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt leeg en ontruimd geleverd, vrij van huur en gebruik, in de huidige gebruikte bouwkundige, milieukundige, technische en feitelijke staat, “as is - where is”, met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste akte van eigendomsoverdracht en/of voor koper kenbaar zijn uit feitelijke situaties. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Koper is bekend met en aanvaardt nadrukkelijk de uitkomsten van:
• verkennend bodemonderzoek eindsituatie d.d. 21 maart 2019 verricht door Lievense CSO nummer SOB003543.RAP003;
• actualisatie asbestonderzoek d.d. 12-02-2008 verricht door BME Asbestconsult B.V. nummer 24223069;
• tankreinigingscertificaten BRL-K905/03 d.d. 17-01-2019 registratienummers 180601000.02 en 180601000.03 (reiniging van 2 bovengrondse tanks), BRL-K902 d.d. 09-10-2006 registratienummer W06241A.-03 (reiniging en afvoer ondergrondse tank).

Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Hermans & Schuttevaer Notarissen, Jutfaseweg 1, 3522 HA, Utrecht.

KOOPOVEREENKOMST en LEVERINGSAKTE
Op basis van het ontwerp koopovereenkomst en leveringsakte opgesteld door Hermans & Schuttevaer Notarissen.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg.

BIJZONDERHEDEN
• De vergunning Wet Milieubeheer van de Universiteit Utrecht wordt niet overgedragen.
• De camera gesitueerd bij de ingang van het terrein is buiten werking.
• De in het object aanwezige CCTV-Server, ASA-Switch, modem van de Provider Glasvezelverbinding, sloten van netwerkkasten en eventuele aan- en toebehoren worden niet mee verkocht en worden nog door verkoper verwijderd.
• Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor en heeft het recht om niet tot gunning over te gaan.
• De sloot op het perceel is een tertiaire watergang en niet van primair belang. Dempen van de sloot is niet toegestaan zonder vergunning, hiervoor ligt de verantwoordelijkheid bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Plan een bezichtiging

Plattegronden

Geen plattegronden beschikbaar.

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 775.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Bedrijfshal
Eveneens Buitenterrein
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 3.465 m²
Bruto vloeroppervlakte 725 m²

De buurt waar Isotopenweg 9, 3542 AS Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Recent bekeken