Plan een bezichtiging

Een bijzonder gezellige plek

Beschrijving

Lees meer
5X GEEN PLEK ZOALS DE GROENEWEG 44/46 TE UTRECHT
1. Gelegen in populaire en trendy stadswijk “Lombok”
2. Prettige leefomgeving.
3. Gelegen op korte afstand van het centrum van Utrecht.
4. in verhuurde staat.
5. Gesitueerd op de hoek van Winkelcentrum Groenweg.

KIJKDAGEN
Dinsdag 15-05 - 09.00 uur - 11.00 uur
Vrijdag 25-05 - 15.00 uur - 17.00 uur

Indien u langs wilt komen tijdens één van de kijkdagen verzoeken wij u vriendelijk dit per telefoon (030-2331116) of email (bedrijven@brecheisen.nl) aan ons door te geven.

ADRES
Groeneweg 44/46, 3531 VG, Utrecht.

ALGEMEEN
Het object is gelegen op de hoek van het nieuwe winkelcentrum Groeneweg in de wijk Lombok en maakt onderdeel uit van het herontwikkelingsgebied Groeneweg te Utrecht bestaande uit ca. 6.000m² winkelruimte, ca. 800m² maatschappelijke voorzieningen, 179 parkeerplaatsen alsmede 139 woningen met eigen parkeervoorziening. Dit winkelcentrum is bedoeld voor de dagelijkse boodschappen. De 1e fase van het winkelcentrum is reeds in gebruik en hier zijn o.a. gevestigd Nettorama supermarkt, Aldi, Kruidvat, Primera en Kwalitaria. De 2e fase is recent opgeleverd en hier is o.a. een vestiging van Zeeman geopend.

De wijk Lombok kenmerkt zich met name door de gezelligheid, vele restaurantjes en winkeltjes op de Kanaalstraat, aan het eind van de straat de Muntkade waar het in de zomer heerlijk vertoeven is. De Groeneweg is uitstekend te bereiken per auto en openbaar vervoer (lijn 19, 28, 29, 37, 38, 39).

OPPERVLAK
Het voor verkoop beschikbare bruto vloeroppervlak bedraagt totaal 768,8 m², onderdeel uitmakend van een groter geheel, onderverdeeld in:
• Ca. 122,4 m² op de begane grond;
• Ca. 323,2 m² op de 1e verdieping;
• Ca. 323,2 m² op de 2e verdieping.

Het object is ingemeten conform NEN 2580 door Object & Co d.d. 7 november 2017 met nummer O&C-2017-32391/55.

De door huurder aangebrachte houten verdiepingsvloer op de derde verdieping maakt geen deel uit van de vaste gebouwonderdelen en /of inventaris van het te verkopen object en maakt derhalve geen onderdeel uit van de koop/verkoop.

PARKEERGELEGENHEID
Openbaar (betaald) parkeerterrein. Het eerste uur mag gratis worden geparkeerd.

BOUWJAAR
Omstreeks 2014.
?
KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Catharijne
Sectie : C
Nummers : 9797-A appartementsindex A6
Kadastrale perceelgrootte : 760m2
Appartementsindex : A6
Zakelijk recht : voortdurend recht van erfpacht, voor onbepaalde tijd.

De “Algemene Voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989” (AV1989), zoals vastgesteld door de Raad op 22 juni 1989, zijn van toepassing.

BESTEMMING en Gebruik
In de notariële akte zal, zoals opgenomen in artikel 13.1 van de modelovereenkomst tot uitgifte in erfpacht de navolgende privaatrechtelijke bestemming en gebruik worden opgenomen:

Centrum voor (maatschappelijke) voorzieningen, zoals op de splitsingstekening van de ondersplitsing aangeduid met appartementsindex 6 en nader aangeduid met de omschrijvingen jongerencentrum, kantoor, vergaderruimte, cursus, fitness, gymzaal, vide fitness en vide gymzaal, installaties en kleedkamer.

Na toestemming van de VVE in de hoofdsplitsing en van de VVE in de ondersplitsing worden de volgende privaatrechtelijke bestemmingen toegestaan: een sportzaal, detailhandel, uitsluitend op de begane grond, dienstverlening, uitsluitend op de begane grond, horeca in categorie C, D1 en D2 van de Lijst van Horeca-activiteiten die als bijlage bij deze regels is opgenomen, uitsluitend op de begane grond, wonen, al dan niet in combinatie met een aan-huis-verbonden-beroep of bedrijf, uitsluitend op de verdiepingen.

Met dien verstande dat: ter plaatse van de bestemmingen Gemengd-1 en Wonen het totale aantal woningen niet meer mag bedragen dan 139, ter plaatse van de aanduiding 'maximum vloeroppervlakte; bruto (m²)' het totale maximum bruto vloeroppervlakte binnen de bestemmingen Gemengd-1 en Gemengd-2 ten behoeve van detailhandel, dienstverlening en horeca niet meer mag bedrag dan 6.000 m² (exclusief expeditie), zie bestemmingsplan Groeneweg Midden.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige, technische, milieukundige en verhuurde staat, het voorzieningen/opleveringsniveau is vastgelegd in de huurovereenkomst en bijbehorende demarcatielijst.

?
MINIMALE INSCHRIJFKOOPSOM
De minimale inschrijfkoopsom bedraagt € 680.000,- kosten koper. Partijen zullen opteren voor een met omzetbelasting belaste levering.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde belasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

VERKOOPPROCEDURE
Inschrijfformulier en procedure conform voorschriften en richtlijnen gemeente Utrecht, welke als bijlage aan deze brochure zijn toegevoegd.

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
Vrijdag 8 juni 2018

KIJKDAGEN
Er zullen 2 kijkendagen worden vastgesteld. Indien u zich heeft aangemeld dan wel een brochure heeft ontvangen wordt hierover nader geïnformeerd.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt geleverd onder gestanddoening van de bestaande huurovereenkomst inclusief bijbehorende bescheiden en eventuele aanvullende afspraken, in de huidige gebruikte, bouwkundige, technische en milieukundige staat, met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering/uitgifte akte in erfpacht alsmede de splitsingsakte en splitsingstekeningen.

MILIEU
Koper is bekend met de inhoud van het verkennend bodemonderzoek d.d. 15 juli 2013, verricht door Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V. met projectnummer P13M0026.Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er bouwmaterialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van beide partijen daaraan rechten.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST / UITGIFTEOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg.

HUUROVEREENKOMST
Het verkochte is verhuurd voor de uitoefening van een sportschool. Hieronder een beknopt overzicht van enkele kerngegevens opgenomen in de huurovereenkomst heeft de volgende kerngegevens:
• Huuringangsdatum: 1 juli 2015
• Looptijd: 15 jaar
• Huurprijs: € 61.476,- per jaar, exclusief BTW (prijspeil 1-1-2018).
• Servicekosten: € 2.821,68 per jaar, exclusief BTW, voor de volgende leveringen en diensten:
Verhuurder verzorgt het onderhoud aan een aantal gebouw gebonden, niet-huurders specifieke installaties. Een en ander is gespecificeerd in de demarcatielijst.
• Bankgarantie: € 18.392,-

Bijzondere bepalingen:
• Bij beëindiging van de huurovereenkomst is huurder verplicht het gehuurde weer in de oorspronkelijke staat, leeg van gebruik, geheel ontruimd en bezemschoon aan verhuurder op te leveren. Ten aanzien van de door huurder aangebrachte veranderingen, zullen huurder en verhuurder in overleg treden. Uitgangspunt is het opleveringsformulier wat ondertekend is door beide partijen bij aanvang huur.
• Gehuurde aanwezige inbouwpakket wordt geacht eenmalig in de huidige staat aan huurder te zijn overgedragen.
• Verhuurder en huurder zijn gezamenlijk overeengekomen dat huurder aan het einde van de huurovereenkomst de aanpassingen, die bij de overhandigde stukken bij aanvang van de huur zijn goedgekeurd, aan het gehuurde heeft gedaan mag achterlaten. Voor overige, later aangebrachte veranderingen treden huurder en verhuurder in overleg.

Plattegronden

Geen plattegronden beschikbaar.

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 680.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Belegging
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 760 m²
Bruto vloeroppervlakte 769 m²

De buurt waar Groeneweg 44-46, 3531 VG Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Recent bekeken