Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
WAAROM ELEKTRONWEG 24-26 – UTRECHT - BOX 117 VOOR U DE IDEALE PLEK IS
1. Centraal gelegen
2. 24/7 toegankelijk
3. Veel gebruiksmogelijkheden
4. Water en elektra in de loods
5. Royale breedte en hoogte

ADRES
Elektronweg 24-26 box 117 - Utrecht (3542 AC).

ALGEMEEN
Heeft u direct behoefte aan meer ruimte? Dan is dit de perfecte locatie voor u. Dichterbij dan u had kunnen verwachten. Te midden van allerlei creatieve ondernemers, jonge ambitieuze organisaties en bedrijven. De plek in Utrecht/Lage Weide waar moderne en commerciële bedrijven zoals City Hub, de Hema, Vitens, Eneco en Oskam een onderkomen hebben. De plek die een vaste waarde vormt in de regionale economie!

Ook de duurzaamheidseisen kunnen bij de huur een rol spelen nu aan de rand van Utrecht een slimme opslag van de goederen in de boxen geboden kan worden zodat de goederen met kleinere vrachtwagens van en naar de stad vervoerd kunnen worden.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Zowel bedrijven uit de logistieke, de transport- alsmede de dienstverleningswereld hebben of gaan steeds meer kiezen voor een centrale ligging en goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein Lage Weide. Hiermee is dit bedrijventerrein weer hot geworden zeker nu het gebied een facelift heeft gekregen door renovatie/nieuwbouw en de Industrievereniging Lage Weide als nimmer daarvoor bloeit.

Lage Weide onderscheidt zich naast een centrale ligging en de goede bereikbaarheid ook door een modern netwerk van elektrische leenfietsen van Nu-Connect. De elektrische fietsen zijn comfortabel en met een actieradius van zo’n 45 km ruim voldoende voor een afspraak in de binnenstad van Utrecht. De gemeente Utrecht heeft een miljoen geïnvesteerd in de verbetering van de fietseninfrastructuur op het bedrijventerrein.

OPPERVLAKTE
Het object betreft een garagebox gelegen op de tweede verdieping, totaal groot circa 32 m² b.v.o., onderdeel uitmakende van een groter geheel.

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

BOUWJAAR
2020.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Catharijne
Sectie : E
Nummers : 673
Appartementsindex : 117
Zakelijk recht : Eigendom

BESTEMMING
Vigerend is het bestemmingsplan “Lage Weide”. Op de plankaart is het object aangemerkt met bestemming “Bedrijventerrein”. Deze gronden zijn bestemd voor: bedrijf tot en met categorie 4.1.

Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Utrecht en de V.v.E.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige en technische en milieukundige staat, met tenminste de navolgende voorzieningen:

Materialen Loods:
• 135 mm geïsoleerde buitengevels;
• geïsoleerde overheaddeur, circa 2,6 meter breed met afstandsbediening en loopdeur;
• monoliet afgewerkte betonvloer;
• eigen elektra tussenmeter t.b.v. schakelaar met 2 dubbele wandcontactdozen;
• watertappunt met uitstortbak en watermeter;
• dubbele TL-verlichting;
• brandblusser.

Complexvoorzieningen:
• 3 vaste trappen;
• personenlift;
• auto/goederenheffer (circa 2,9 breed, circa 11,75 lang, circa hefgewicht 3.500 kg);
• verkeersstraten tussen de boxen van circa 12 meter;
• complex beveiliging, toegang tot terrein met mobiele telefoon;
• elektrisch bedienbaar hekwerk;
• toiletvoorzieningen op de parterre.

PARKEREN
Voldoende (onbetaalde) parkeergelegenheid langs de openbare weg.

ENERGIELABEL
Niet aanwezig in verband met niet verplicht voor dit type object.

KOOPPRIJS
€ 60.975,-- kosten koper. Partijen zullen opteren voor een met omzetbelasting belaste levering.
Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde overdrachtsbelasting, eventuele omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE)
Voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen is een Vereniging van Eigenaren (kortweg VvE) opgericht, VvE de Boxx. Koper is verplicht lid te worden van deze Vereniging van Eigenaren.

De bijdrage die koper periodiek aan de vereniging verschuldigd is bedraagt thans € 46,73 per maand (prijspeil december 2022).

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt leeg en ontruimd geleverd, vrij van huur en gebruik, in de huidige gebruikte, bouwkundige, technische, milieukundige, juridische staat, de staat “as-is” met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering en overige koopbescheiden.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST/AKTE VAN LEVERING
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zal de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg.
Plan een bezichtiging

Een betere kijk op je plek

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 60.975,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Bedrijfshal
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2020
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 32 m²
Bruto vloeroppervlakte 32 m²

De buurt waar Elektronweg 26-28 box 117, 3542 AC Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Sluiten

Recent bekeken