Plan een bezichtiging

Een bijzonder gezellige plek

Beschrijving

Lees meer
ADRES
Californiëdreef 31-39 (3565 BJ) Utrecht.

ALGEMEEN
Het betreft een vijftal verhuurde bedrijfs- en kantoorpanden met erf, ondergrond en verdere aanbehoren, bestaande uit 2 bouwlagen.

LIGGING C.Q. BEREIKBAARHEID
Gelegen op bedrijventerrein Overvecht-Noord nabij in- en uitvalswegen. De ligging en bereikbaar-heid van de locatie zijn goed te noemen. De nabij gelegen ring Utrecht (N230) sluit aan op de snel-wegen A2, A12, A27 en A28. De locatie is tevens met openbaar vervoer (bus) goed bereikbaar.

OPPERVLAKTE
Het voor verkoop beschikbare vloeroppervlak bedraagt totaal circa 1.580 m², onderverdeeld in:
· Ca. 970 m² bedrijfs- en kantoorruimte op de begane grond;
· Ca. 610 m² kantoorruimte op de 1e verdieping.

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

BOUWJAAR
Omstreeks 1970.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Utrecht
Sectie : E
Nummer : 502
Kadastrale perceelgrootte : 18 are en 2 centiare
Zakelijk recht : volle eigendom

BESTEMMING
Vigerend is het plan “Bedrijventerrein Overvecht, 1e herziening”. De gronden hebben de enkelbestemming “Bedrijventerrein”. Bedrijven tot en met categorie 3.2 zijn toegestaan.

(bron: Gemeente Utrecht, voor nadere informatie met betrekking tot de bestemming verwijzen wij u naar de Gemeente Utrecht).

?
OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige, technische en milieukundige staat met tenminste de navolgende voorzieningen:
Algemeen
• representatieve entree
• cv-installatie;
• brandpreventie apparatuur;
• meterkast voorzien van zelfstandige elektra- / gas- / en watermeter.
Bedrijfsruimte
• overheaddeuren;
• loopdeuren;
• gestookte heaters;
• TL-lijnverlichting;
• TL-opbouwverlichting;
• diverse opbouwwandcontactdozen;
• krachtstroomaansluitingen;
• toiletruimte met voorportaal voorzien van fonteintje en tegelwerk.

Kantoorruimte
• systeemplafond voorzien van deels inbouw- en deels opbouwverlichtingsarmaturen;
• pantry voorzien van onder- en bovenkasten;
• bestaande scheidingswanden systeemwanden met tussendeuren;
• wandafwerking;
• bestaande binnenzonwering:
• diverse dubbele wandcontactdozen;
• radiatoren;
• bestaande vloerbedekking;
• toiletruimte met voorportaal voorzien van fontein en tegelwerk.

Buitenterrein
• klinkerbestrating.

PARKEREN
Diverse parkeerplaatsen gelegen op eigen terrein.

HUURSITUATIE
Thans zijn vrijwel al de ruimten verhuurd aan een twaalftal huurders met een jaaropbrengst van circa
€ 83.000,-- (ultimo 1 februari 2018) exclusief servicekosten en B.T.W.

VRAAGPRIJS
€ 895.000,-- kosten koper exclusief B.T.W.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde belasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan en onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen (waaronder asbest) zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

?
ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg.
Plan een bezichtiging

Een betere kijk op je plek

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 895.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Belegging
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1.802 m²
Bruto vloeroppervlakte 1.580 m²

De buurt waar Californiedreef 31-39, 3565 BJ Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Recent bekeken