Plan een bezichtiging

Een bijzonder gezellige plek

Beschrijving

Lees meer
ADRES
Boteyken (ong) Utrecht

LIGGING C.Q. BEREIKBAARHEID
De bouwkavels zijn gelegen op een zichtlocatie, aan een grote rotonde, in het nieuwste gedeelte van Bedrijventerrein Oudenrijn te Utrecht, onder andere nabij de kernen van Vleuten en De Meern. Het terrein wordt gekenmerkt door het gemengde karakter van handel, transport en industrie.

Bedrijventerrein Oudenrijn ligt zeer centraal in Nederland, direct aan de kruising van de snelwegen A2 en de A12. Het terrein heeft, mede door aansluiting op de snelwegen A2 (Amsterdam- Den Bosch) en de A12 (Den Haag- Arnhem) een zeer goede auto-bereikbaarheid vanuit heel Nederland. Ook het centrum van Utrecht en Centraal Station Utrecht zijn snel en eenvoudig bereikbaar. Op korte loopafstand van het terrein ligt de (snel)bushalte met onder andere een verbinding naar Utrecht Centraal station.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Oudenrijn
Zakelijk recht: Voortdurend recht van erfpacht, voor onbepaalde tijd.

De “Algemene Voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989” (AV1989), zoals vastgesteld door de Raad op 22 juni 1989, zijn van toepassing.

OPPERVLAKTE
De voor verkoop beschikbare bouwkavels:
• Bouwkavel 1 ca. 4.245 m²
• Bouwkavel 1A ca. 4.754 m² In optie

BESTEMMING
Volgens het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Oudenrijn – De Meern”, geconsolideerd op 6 maart 2015, is de locatie bestemd voor bedrijven behorende tot en met milieucategorie 3.1 van de “Lijst van Bedrijfsactiviteiten”, waarbij minimaal 70% van de bruto vloeroppervlakte gebruikt moet worden voor bedrijfsruimte en niet meer dan 30% voor ondergeschikte en daarmee samenhangende kantoorruimte (zie www.ruimtelijkeplannen.nl voor een nadere toelichting). De maximale bouwhoogte bedraagt 15 meter.

KOOPPRIJS
De koopprijs bedraagt € 240,- per m² kosten koper, peildatum 1 januari 2018. Partijen zullen opteren voor een met omzetbelasting belaste levering. Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper. Vanwege de levering als bouwterrein is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt vrij van huur en gebruik, in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Koper aanvaard uitdrukkelijk de milieukundige toestand van de onroerende zaak, daaronder begrepen de tot de onroerende zaak behorende grond en grondwater, zoals omschreven in het verkennend bodemonderzoek “Oudenrijn te De Meern” d.d. 27 februari 2018 met rapportnummer 184.020.BR.11.SES verricht door Amos milieutechniek BV te Utrecht. Koper zal de uitkomsten van dit onderzoek uitdrukkelijk aanvaarden. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.
?
AANVAARDING
In overleg.
Plan een bezichtiging

Een betere kijk op je plek

Plattegronden

Geen plattegronden beschikbaar.

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Kavel
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 9.479 m²

De buurt waar Boteyken, 3454 Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Recent bekeken