Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
ADRES
Bakkerstraat 10 (3511 JW) Utrecht.

ALGEMEEN
Winkelruimte met bovengelegen verdiepingen. De frontbreedte is circa 3.30 meter. Het object heeft een achteruitgang uitkomend op een steeg genaamd “het Jodenrijtje”. De steeg is bereikbaar via een poort ter hoogte van Bakkerstraat 20 en via de Oudegracht. Het Jodenrijtje bevat een 16e-eeuws huis, een gemeentelijk monument, dat is samengetrokken met de Bakkerstraat 10.

De begane grond is in gebruik als winkelruimte en de verdiepingen als opslagruimte. De 2e verdieping is ingericht als woonappartement en voorzien van o.a. badkamer, toilet, pantry en slaapgelegenheid op de vide.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Gelegen in het historische stadscentrum van Utrecht. De straat is zo'n 80 meter lang en behoort tot het voetgangersgebied. De straat begint bij de Bakkerbrug over de Oudegracht en eindigt bij de Lange Elisabethstraat/Steenweg. De straat bestond al omstreeks 1300. Vanouds was het een winkelstraat en die functie heeft ze nog altijd.

Het object ligt in het historische centrum van Utrecht op loopafstand van Utrecht Centraal Station en is daardoor met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar.

Diverse woon- en werkvoorzieningen zijn binnen handbereik, zoals winkels, cafés, restaurants, bioscoopzalen, theaters en overheidsgebouwen.

OPPERVLAKTE
Het voor verkoop beschikbare vloeroppervlak bedraagt totaal ca. 111 m² v.v.o. en 140 m² b.v.o., onderverdeeld als volgt:

Kelder ca. 4 m² b.v.o.
Begane grond ca. 53 m² b.v.o. winkelruimte
1e verdieping ca. 49 m² b.v.o. kantoor-/overige ruimte
2e verdieping ca. 24 m² b.v.o. kantoor-/overige ruimte
Vide ca. 10 m² b.v.o.

Het object is ingemeten op basis van NEN-2580 door Object en Co.

BOUWJAAR
Onbekend (voor 1900).

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Utrecht
Sectie : C
Nummers : 4886
Kadastrale perceelgrootte : 36 m²
Zakelijk recht : eigendom

Gemeente : Utrecht
Sectie : C
Nummers : 4887
Kadastrale perceelgrootte : 36 m²
Zakelijk recht : eigendom

BESTEMMING
Vigerend is het bestemmingsplan “Binnenstad”. De percelen hebben de bestemming “Centrum-1”. De bestemmingsplaninformatie is als bijlage aan deze rapportage toegevoegd. Het gebruik als winkel met kantoorruimte is in overeenstemming met het bestemmingsplan. Op de verdiepingen zou bewoning ook toegestaan zijn volgens het bestemmingsplan.
Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Utrecht.

HUURGEGEVENS
Het object wordt door de huidige eigenaar verhuurd. De huurder gebruikt de begane grond als winkel en de verdiepingen als kantoor en opslagruimte.
Er is een huurovereenkomst gesloten met Bestseller Wholesale Benelux B.V.
De huuropbrengst bedraagt 895000€ 63.180,- per jaar exclusief BTW.
Huurder heeft de huurovereenkomst opgezegd en deze eindigt per mei 2022.
Huurder Bestseller Wholesale Benelux B.V. heeft een onderhuur¬overeenkomst afgesloten met Dona Li.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige en technische en milieukundige staat, met tenminste de navolgende voorzieningen:
• Toiletruimte (2e verdieping);
• Meterkast voorzien van gas en elektrameter;
• Entree v.v. warmtegordijn en beveiligingsrolluik;
• Stucplafond v.v. inbouw verlichtingsarmaturen (begane grond);
• Opbouw verlichtingsarmaturen op de verdiepingen;
• Airco units;
• CV installatie.

PARKEREN
Betaald parkeren aan de openbare weg of in de nabijgelegen parkeergarages.

ENERGIELABEL
In aanvraag.

KOOPPRIJS
€ 895.000,-- kosten koper. Partijen zullen niet opteren voor een met omzetbelasting belaste levering.
Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde overdrachtsbelasting, eventuele omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt in de huidige gebruikte verhuurde, bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg.
Plan een bezichtiging

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 895.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Belegging
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 72 m²
Bruto vloeroppervlakte 140 m²

De buurt waar Bakkerstraat 10, 3511 JW Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Sluiten

Recent bekeken