Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
ADRES
Amsterdamsestraatweg 310 en 310 Bis (3551 CT) Utrecht.

ALGEMEEN
Een beleggingsobject bestaande uit winkelruimte op de begane grond en een zelfstandige bovenwoning op de 1e en 2e verdieping. De bovenwoning beschikt over een royaal dakterras. De Amsterdamsestraatweg is de langste winkelstraat Nederland en van oudsher druk en veel bezocht. Thans wordt de Amsterdamsestraatweg in delen gerevitaliseerd en zijn er lokale en regionale detaillisten gevestigd voor zowel dagelijkse producten alsmede diverse speciaalzaken en horeca (zoals Fam. van Rijk, The Food Club en Bagels & Beans). Voorts zijn ook de landelijke winkelketens zoals HEMA, Albert Heijn, Kruidvat, Etos en Wibra hier vertegenwoordigd.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Nagenoeg centraal gelegen op loopafstand van het centrum. De bereikbaarheid met openbaar vervoer zowel per trein en bus is goed, het station Zuilen bevindt zich op 300 meter van de locatie. Met eigen vervoer is de bereikbaarheid ook uitstekend is doordat de verbindingswegen A2, A12, A27 en A28 binnen enkele minuten te bereiken zijn.

OPPERVLAKTE
Het voor verkoop beschikbare vloeroppervlak bedraagt:

Winkelruimte begane grond 65 m² b.v.o.
Bovenwoning 1e verdieping 82 m² b.v.o.
Bovenwoning 2e verdieping 60 m² b.v.o.

De bovenwoning is conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten. De 1e verdieping heeft de beschikking over een dakterras van ca. 27 m².

BOUWJAAR
1915.

KADASTRALE GEGEVENS
Plaatselijk bekend: Amsterdamsestraatweg 310 en 310 bis te Utrecht
Gemeente: Catharijne
Sectie: B
Nummer: 5739
Gezamenlijke kadastrale perceelgrootte: 84 ca
Zakelijk recht: Volle eigendom

BESTEMMING
Van toepassing is het bestemmingsplan “Amsterdamsestraatweg”, onherroepelijk vastgesteld d.d. 22-12-2016. Op de plankaart is het object aangemerkt met bestemming “Gemengd-1” (artikel 3 van de regels en verbeelding). Bij de Gemeente Utrecht is een verklaring bestemming & gebruik opgevraagd. Waarin het volgende wordt aangegeven:

1. Op de begane grond met het pand gebruikt mag worden voor: detailhandel en de winkelstraatfuncties die genoemd zijn in de Lijst bijzondere functies Gemengd-1 (zie bijlage). Eventuele andere winkelstraatfuncties en ondersteunende horeca zijn uitsluitend toegestaan als daartoe een omgevingsvergunning is verleend;

2. Op de verdiepingen mag het pand worden gebruikt voor wonen, eventueel met een aan huis verbonden bedrijf of een bed & breakfast.

3. Kamerbewoning
Het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte, en daarmee dus kamerbewoning, is onder de huidige planologische regelgeving niet toegestaan.
Voor het pand aan de Amsterdamsestraatweg 310 geldt echter dat de woning al voor inwerkingtreding van de genoemde bestemmingsplannen onzelfstandig werd bewoond. Uit de bij ons bekende gegevens is de kamerbewoning in het pand aan de Amsterdamsestraatweg 310 rond 1981 ontstaan, destijds was onzelfstandige bewoning planologisch wel toegestaan. Omdat dit gebruik altijd onafgebroken is voortgezet, is dit nog altijd toegestaan. U heeft voor dit gebruik aldus géén omgevingsvergunning nodig.

U heeft ook géén omzettingsvergunning nodig om het gebruik van kamerbewoning voort te zetten. De kamerbewoning is direct na de verbouwing van 1981 ontstaan. De woonruimte was voor die verbouwing al een onzelfstandige woonruimte doordat deze in directe verbinding stond met de winkel. Het onzelfstandige gebruik mag daarom worden voortgezet. Nu dit ook altijd onafgebroken is gebeurd, is dit nog altijd toegestaan.
Houdt u er wel rekening mee dat bij onderbreking van de kamergewijze verhuur, alsnog een omgevingsvergunning en een omzettingsvergunning nodig zijn indien u dit gebruik wilt hervatten.

Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Utrecht.

HUURGEGEVENS
De bovenwoning is voor onbepaalde tijdsduur verhuurd t.b.v. kamerbewoning met een totale netto huuropbrengst van circa € 16.008,60 per jaar (zegge: zestienduizendacht euro en zestig eurocent).

De winkelruimte is per 1 augustus 2019 vrij van huur en gebruik.

De huurovereenkomst is op aanvraag beschikbaar.

PARKEREN
Aan de overkant van de Amsterdamsestraatweg kan gratis geparkeerd worden op een openbaar terrein met parkeervakken, daarnaast is parkeren in de wijk rondom ook gratis. Voor de deur op straat is op werkdagen overdag betaald parkeren van toepassing.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige en technische en milieukundige staat, met o.a. de navolgende voorzieningen:

Algemeen
• Separate entree voor winkel en bovenwoning;
• 2 separate CV- installaties voor winkel en de woning;
• Meterkast voorzien van elektra- / gas- / en watermeters.

Winkelruimte (begane grond)
• Huidige winkelpui;
• Verkoopruimte;
• Magazijnruimte;
• Toiletruimte;
• Pantry.
• Systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
• Zaken in de winkelruimte aanwezig zoals o.a. de airco-unit, luchtgordijn en het elektrisch rolluik zijn door de oud huurder achtergelaten. Verkoper staat niet in voor de goede werking daarvan.

Woonruimte (1e/2e verdieping)
• 1 woonkamer en 4 slaapkamers;
• Dakterras;
• Keuken;
• Separaat toilet;
• Badkamer met wastafel, douchehoek/bak/cabine en wasmachine aansluiting.

KOOPPRIJS
€ 399.500,-- kosten koper.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde belasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt geleverd “as-is / where-is”, d.w.z. in deels verhuurde staat en deels leeg en ontruimd, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte(n) van levering.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg.
Plan een bezichtiging

Plattegronden

Geen plattegronden beschikbaar.

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 399.500,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Belegging
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 84 m²
Bruto vloeroppervlakte 180 m²

De buurt waar Amsterdamsestraatweg 310, 3551 CT Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Recent bekeken