Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
ADRES
Amsterdamsestraatweg 308 en 308 Bis (3551 CT) Utrecht.

ALGEMEEN
Een beleggingsobject bestaande uit winkelruimte op de begane grond en een zelfstandige bovenwoning op de 1e en 2e verdieping. De bovenwoning beschikt over een royaal dakterras. De Amsterdamsestraatweg is de langste winkelstraat Nederland en van oudsher druk en veel bezocht. Thans wordt de Amsterdamsestraatweg in delen gerevitaliseerd en zijn er lokale en regionale detaillisten gevestigd voor zowel dagelijkse producten alsmede diverse speciaalzaken en horeca (zoals Fam. van Rijk, The Food Club en Bagels & Beans). Voorts zijn ook de landelijke winkelketens zoals HEMA, Albert Heijn, Kruidvat, Etos en Wibra hier vertegenwoordigd.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Nagenoeg centraal gelegen op loopafstand van het centrum. De bereikbaarheid met openbaar vervoer zowel per trein en bus is goed, het station Zuilen bevindt zich op 300 meter van de locatie. Met eigen vervoer is de bereikbaarheid ook uitstekend is doordat de verbindingswegen A2, A12, A27 en A28 binnen enkele minuten te bereiken zijn.

OPPERVLAKTE
Het voor verkoop beschikbare vloeroppervlak bedraagt BVO 200 m²:

Begane grond: Winkelruimte BVO 81 m²
Begane grond: Woonruimte Hal/opgang BVO 3 m²
1e verdieping: Bovenwoning woonruimte BVO 58 m²
2e verdieping: Bovenwoning woonruimte BVO 58 m²

Het gehele object is conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten (zie bijlagen).
De woonruimte op de 1e verdieping heeft de beschikking over een dakterras van ca. 28 m².

BOUWJAAR
1915.

KADASTRALE GEGEVENS
Plaatselijk bekend : Amsterdamsestraatweg 308 en 308 bis te Utrecht
Gemeente : Catharijne
Sectie : B
Nummer : 3530
Gezamenlijke kadastrale perceelgrootte : 93 ca
Zakelijk recht : Volle eigendom

BESTEMMING
Van toepassing is het bestemmingsplan “Amsterdamsestraatweg”, onherroepelijk vastgesteld d.d. 22-12-2016. Op de plankaart is het object aangemerkt met de bestemming “Gemengd-1” (artikel 3 van de regels en verbeelding) en de dubbelbestemming “Archeologie”. Bij de Gemeente Utrecht is een verklaring bestemming & gebruik opgevraagd. Waarin het volgende wordt aangegeven:

1. Op de begane grond met het pand gebruikt mag worden voor: detailhandel en de winkelstraatfuncties die genoemd zijn in de Lijst bijzondere functies Gemengd-1 (zie bijlage). Eventuele andere winkelstraatfuncties en ondersteunende horeca zijn uitsluitend toegestaan als daartoe een omgevingsvergunning is verleend;

2. Op de verdiepingen mag het pand worden gebruikt voor wonen, eventueel met een aan huis verbonden bedrijf of een bed & breakfast.

3. Kamerbewoning
Het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte, en daarmee dus kamerbewoning, is onder de huidige planologische regelgeving niet toegestaan.

Huisvestingsregelgeving
Sinds 1 mei 1975 geldt er een verbod behoudens vergunning voor onzelfstandige bewoning krachtens de Huisvestingsverordening. Tussen de periode van 1 januari 2016 en 31 december 2018 waren de bepalingen in de Huisvestingsverordening, over onder meer omzettingsvergunningen, alleen van toepassing op gebouwen die woonruimten bevatten met een WOZ-waarde lager dan € 305.000,00. Gedurende 1 januari 2019 tot 1 juli 2019 waren de bepalingen in de Huisvestigingsverordening alleen van toepassing op gebouwen die woonruimten bevatten met een WOZ-waarde lager dan € 376.803,00. Op 1 juli 2019 is de huidige Huisvestigingsverordening (Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019) in werking
getreden waarbij de in het verleden geldende WOZ-waarde-grens is losgelaten.
Hierdoor vallen sindsdien alle woningen onder de reikwijdte van de Huisvestigingsregelgeving.

De WOZ-waarde van de woning aan de Amsterdamsestraatweg 308 BS is nimmer hoger geweest dan bovengenoemde WOZ-waarde-grenzen. Derhalve is de kamergewijze verhuur nimmer vergunningsvrij geweest nu het pand altijd onder de reikwijdte van de Huisvestigingsregelgeving is gevallen. Uit onze gegevens is echter gebleken dat er nimmer een vergunning is verleend voor kamergewijze verhuur. Indien u het pand wilt gaan gebruiken ten behoeve van kamergewijze verhuur, dient u een omzettingsvergunning aan te vragen.
Planologie

De bestemmingsplan ‘Crisis- en herstelwet algemene regels over bouwen en gebruik‘ is op 30 november 2017 vastgesteld. Sinds de vaststelling van het tweede voorbereidingsbesluit op 4 november 2016 is onzelfstandige bewoning/kamergewijze verhuur niet toegestaan (artikel 4.4 en 5.2). Uit de raadpleging van de basisregistratie personen (BRP) blijkt dat op het adres 3 personen staan ingeschreven.
Het gebruik als kamergewijze verhuur ten behoeve van meer dan 2 personen is in strijd met de bovenstaande regelgeving waardoor u het pand slechts mag gebruiken ten behoeve van zelfstandige bewoning dor één huishouden of voor het huisvesten van maximaal 2 personen. Indien u het pand alsnog wenst te gebruiken ten behoeve van kamerverhuur aan meer dan 2 personen, dient u een omzettingsvergunning en een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan aan te vragen.

Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Utrecht.

HUURGEGEVENS
De bovenwoning is voor onbepaalde tijdsduur verhuurd t.b.v. kamerbewoning met een totale bruto huuropbrengst van circa € 21.660,00 per jaar (zegge: eenentwintigduizendzeshonderdzestig euro).

De winkelruimte is verhuurd middels een exploitatieovereenkomst. Deze overeenkomst is per 1 februari 2021 opgezegd. Het aandeel huur in de exploitatieovereenkomst bedraagt € 1.090,00 excl. btw per maand.

De huur- en exploitatieovereenkomsten zijn op aanvraag beschikbaar.

PARKEREN
Aan de overkant van de Amsterdamsestraatweg kan gratis geparkeerd worden op een openbaar terrein met parkeervakken. Voor de deur op straat en de straten rondom is op werkdagen overdag betaald parkeren van toepassing.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige en technische en milieukundige staat, met o.a. de navolgende voorzieningen:

Algemeen
• Separate entree voor winkel en bovenwoning;
• 2 separate CV- installaties voor winkel en de woning;
• Meterkast voorzien van elektra- / gas- / en watermeters.

Winkelruimte (begane grond)
• Huidige winkelpui;
• Verkoopruimte;
• Koel- en vriescel
• Magazijnruimte;
• Toiletruimte;
• Pantry.
• Systeemplafond met verlichtingsarmaturen.

Woonruimte (1e/2e verdieping)
• 6 (slaap) kamers;
• Dakterras;
• Keuken;
• Separaat toilet;
• Badkamer met wastafel, douchehoek/bak/cabine en wasmachine aansluiting.

KOOPPRIJS
€ 495.000,-- kosten koper.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde belasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt geleverd “as-is / where-is”, d.w.z. in verhuurde staat, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte(n) van levering.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg.

BIJLAGEN
De volgende bescheiden zijn als bijlage toegevoegd:
• Foto’s;
• Plattegrondtekeningen;
• Kadastrale kaart;
• Meetstaten NEN-2580;
• Locatieaanduiding.

De volgende bescheiden kunnen op aanvraag worden verstrekt:
• Kadastraal uittreksel;
• Eigendomsbewijs;
• Huurovereenkomsten (woningen);
• Verklaring Bestemming en Gebruik
• Lijst bijzondere functies Gemengd-1.

Bijzonderheden
Deze objectinformatie is geheel vrijblijvend en mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder c.q. verkoper. Aan de in deze brochure vermelde teksten, tekeningen en opgegeven metrages kunnen geen rechten worden ontleend. Ten aanzien van de juistheid van de door ons samengestelde gegevens ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. In het geval dat onz
Plan een bezichtiging

Een betere kijk op je plek

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 495.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Belegging
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1915
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 93 m²
Bruto vloeroppervlakte 200 m²

De buurt waar Amsterdamsestraatweg 308-308 bis, 3551 CT Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Sluiten

Recent bekeken