Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
ADRES
De Liesbosch 4E - 4F te Nieuwegein (3439 LB).

ALGEMEEN
Het object betreft een hoogwaardige en representatieve verhuurde bedrijfs-/showroomruimte centraal gelegen op bedrijventerrein ‘De Liesbosch' in Nieuwegein. Dit bedrijventerrein is gelegen tussen Nieuwegein en Utrecht aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Kenmerkend voor dit terrein is de centrale ligging, goede bereikbaarheid (dankzij een recent aangelegde tweede toegangsweg) en de grote diversiteit aan ondernemingen welke zich hier hebben gevestigd.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Bedrijventerrein De Liesbosch is dankzij de centrale ligging, nabij knooppunt Lunetten, uitstekend te bereiken via de nabij gelegen Rijkswegen A2, A12 en A27. Het object is gemakkelijk te bereiken vanaf de Rijksweg A12 via de afslag Houten / bedrijventerrein Nieuwegein (afrit 18).

Met het openbaar vervoer is het object eveneens goed te bereiken. Er bevindt zich een bushalte in de directe nabijheid van het object.

OPPERVLAKTE
Het voor verkoop beschikbare vloeroppervlak bedraagt totaal circa 355 m² b.v.o. bedrijfs-/showroomruimte, onderverdeeld als volgt:
• circa 160 m² bedrijfs-/showroomruimte b.v.o. gelegen op de begane grond;
• circa 195 m² bedrijfs-/showroomruimte b.v.o. gelegen op de 1e verdieping.

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

BOUWJAAR
2001.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Jutphaas
Sectie : E
Nummers : 3706 + 3710
Kadastrale perceelgrootte : 318 m² + 47 m²
Zakelijk recht : eigendom

ENERGIELABEL
In aanvraag.

BESTEMMING
Voor de locatie is sinds 29 mei 2013 de beheersverordening “De Liesbosch 2013” van toepassing. De beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan en bedacht om gemeenten naast het bestemmingsplan een instrument te geven om voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden verwacht, het gebruik van de gronden overeenkomstig het bestaande gebruik te regelen. Een beheersverordening beschermt de bestaande situatie zonder dat de gemeente daarvoor een relatief duur bestemmingsplan hoeft vast te stellen.

Conform de beheersverordening beschikt het object over de bestemming Bedrijventerrein met de aanduiding ‘bedrijf tot en met 4.2’.

Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Nieuwegein.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige en technische en milieukundige staat, met tenminste de navolgende voorzieningen:
Begane grond
• loopdeur;
• schoonloopmat;
• bestaande vloerbedekking;
• nooduitgang verlichting;
• kabelgoten voorzien van LED-spots;
• palletdeuren – laad-/losdeuren aan de achterzijde van het object (weggewerkt).

1e verdieping
• 2 stalen trappen voorzien van houten treden;
• brandslanghaspel;
• scheidingswanden;
• keuken voorzien van vaatwasser;
• CV middels radiatoren;
• bestaande vloerbedekking;
• diverse wandcontactdozen;
• diverse airco splitunits;
• te openen ramen;
• toiletruimte;
• kabelgoten voorzien van LED-spots;

PARKEREN
Tot het gekochte behoren 3 (drie) parkeerplaatsen gelegen op eigen terrein. Tevens is gratis parkeren op het gemeenschappelijk gebied met aangelegde parkeervoorzieningen mogelijk.

KOOPPRIJS
€ 525.000,00 kosten koper. Partijen zullen niet opteren voor een met omzetbelasting belaste levering.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde overdrachtsbelasting, eventuele omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

HUUROPBRENGST
De actuele huuropbrengst bedraagt € 37.500,00 per jaar exclusief BTW (prijspeil per 1 december 2022). Per 1 januari 2023 bedraagt de huurprijs € 41.000,00 per jaar exclusief BTW. De huurovereenkomst is aangegaan op 1 april 2013 voor een periode van 5 jaar en wordt vervolgens telkens voortgezet voor een periode van telkens 5 jaar. De huidige huurtermijn loopt tot en met 31 maart 2028. De opzegtermijn bedraagt tenminste 6 maanden.

VERENEIGING VAN EIGENAREN (VVE)
Omdat er sprake is van een gezamenlijk eigendom en onderhoudsverplichting is er een vereniging opgericht. Koper is verplicht lid te worden en te blijven van deze vereniging en zal de huishoudelijke reglementen alsmede de hieraan verbonden kosten als zodanig aanvaarden. De kosten voor 2022 bedragen € 1.620,24. In de vereniging zijn essentiële zaken geregeld die voor een dergelijk complex aan de orde zijn. Doel van de vereniging is tevens om de eenheid van het gehele complex te waarborgen.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt geleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige, technische, milieukundige, juridische en verhuurde staat, de staat “as-is” met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
Per direct.
Plan een bezichtiging

Plattegronden

Geen plattegronden beschikbaar.

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 525.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding Direct
Bouw
Type object Belegging
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 365 m²
Bruto vloeroppervlakte 355 m²
Locatie
Ligging Bedrijventerrein

De buurt waar De Liesbosch 4E-F, 3439 LB Nieuwegein zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Sluiten

Recent bekeken