Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
ADRES
Zeilschip 5-12 te Houten (3991 CT).

ALGEMEEN
Het complex waarvan deze nieuw gerealiseerde opslagunit deel van uitmaakt is onderdeel van het duurzame nieuwbouwproject Houtens Haven II. De unit leent zich goed voor opslag, e.e.a. conform voorschriften van de gemeente. De unit is ca. 8 meter diep en ca. 5 meter breed. De unit beschikt tevens over een elektrisch bedienbare overheaddeur van 4 meter hoog. Op het dak ligt een zonnestroomsysteem met 5 zonnepanelen.

De unit is gelegen op Bedrijventerrein De Meerpaal, één van de nieuwste bedrijventerreinen van Houten. Dit bedrijventerrein is centraal gelegen in de directe nabijheid van de op- en afritten van de rijksweg A27 en kenmerkt zich door de ruime opzet en veel groenvoorzieningen. De opzet is tevens hoogwaardig en is bestemd voor een breed scala aan bestaande en nieuwe bedrijven, die op zoek zijn naar ruimte in de regio Utrecht. Zowel lokale, regionale als (inter)nationale bedrijven uit de dienstverlening, groothandel, bouwwereld, lichte industrie en logistieke dienstverlening zijn hier gevestigd.

Houten is een moderne, nieuwe stad met een dynamisch karakter en een hoog investeringsniveau. Het economisch vestigingsklimaat behoort tot de top van Midden-Nederland.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Houten beschikt over een centrale ligging in Nederland. Het Utrecht Science Park, de binnenstad van Utrecht en de Rijkswegen A12 en A27 zijn snel bereikbaar. Daarnaast beschikt Houten over een directe spoorverbinding met Utrecht en een uitgebreid fietspadenstelsel.

Per Auto
De bereikbaarheid van het object is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed. Via de ‘De Rondweg van Houten’ zijn de rijkswegen A27 en A12 binnen enkele autominuten te bereiken.

Per openbaar vervoer
Het bedrijventerrein is per openbaar vervoer bereikbaar middels een rechtstreekse busverbinding (buslijn 47) vanaf Houten CS, welke 2x per uur rijdt, met circa 10 minuten reistijd. Bushaltes bevinden zich in de directe omgeving van het object op 4 minuten loopafstand.

OPPERVLAKTE
Het voor verkoop beschikbare vloeroppervlak bestaat uit 2 bouwlagen, totaal groot circa 65 m² b.v.o, onderverdeeld als volgt:
• circa 40 m² b.v.o. bedrijfs-/opslagruimte gelegen op de begane grond;
• circa 25 m² b.v.o. bedrijfs-/opslagruimte gelegen op de entresol / 1e verdieping.

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

BOUWJAAR
2020.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Houten
Sectie : H
Nummer : 2790
Appartementsindex : A34
Zakelijk recht : volledig eigendom

Het object heeft 1/43e aandeel in de gemeenschap.

APPARTEMENTSRECHTEN
De grond en de daarop gerealiseerde bebouwing zijn gesplitst in appartementsrechten. Elke koper wordt eigenaar van een appartementsrecht, welk het recht geeft op het uitsluitende gebruik daarvan.

BESTEMMING
Op de plankaart is het object aangemerkt met de bestemming “bedrijventerrein”. Op grond van artikel 3 van de planvoorschriften is de bestemming van het object “bedrijventerrein” met functie aanduiding tot en met categorie 4.1.

Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Houten.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige en technische en milieukundige staat, met tenminste de navolgende voorzieningen:
• elektrisch bedienbare overheaddeur, 4 meter hoog, voorzien van loopdeur;
• gewapende betonvloer;
• entresolvloer;
• verlichting;
• diverse opbouwwandcontactdozen;
• pantry;
• toilet;
• water- en elektrameter;
• rioolaansluiting.

VERENIGING VAN EIGENAREN
Het object is van rechtswege onderdeel van de actieve Vereniging van Eigenaars ‘Bedrijfsverzamelgebouw van opslagunits Houtens Haven fase II”. De servicekosten bedragen € 65,00 per maand. Een afschrift van de Akte van Splitsing met bijbehorende tekeningen en de notulen d.d. 17-03-2022 zijn op aanvraag beschikbaar.

KOOPPRIJS
€ 100.000,00 kosten koper. Partijen zullen opteren voor een met omzetbelasting belaste levering.
Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde overdrachtsbelasting, eventuele omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt leeg en ontruimd geleverd, vrij van huur en gebruik, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
Per direct.
Plan een bezichtiging

Een betere kijk op je plek

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 100.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Bedrijfshal
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2020
Oppervlaktes en inhoud
Bruto vloeroppervlakte 65 m²

De buurt waar Zeilschip 5-12, 3991 CT Houten zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Sluiten

Recent bekeken