Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
5X GEEN PLEK ZOALS ZANDWEG 137-138 EN 139-139A TE DE MEERN/UTRECHT
1. Gelegen in het vernieuwde centrum aan het water.
2. Goede verkeersontsluiting met eigen en openbaar vervoer.
3. Gelegen op korte afstand van het centrum van Utrecht.
4. Geheel leeg, onverhuurd en ongebruikt geleverd.
5. Ruime bestemmingsmogelijkheden binnen het vigerende bestemmingsplan.

KIJKDAGEN
• 11 december 2019 10.00 uur – 12.30 uur
• 18 december 2019 14.00 uur – 16.30 uur

Indien u langs wilt komen tijdens één van de kijkdagen verzoeken wij u vriendelijk dit per telefoon (030-2331116) of email (bedrijven@brecheisen.nl) aan ons door te geven.

ADRES
Zandweg 137-138 en 139-139A te De Meern/Utrecht.

ALGEMEEN
Vleuten/de Meern is een woonplaats in het westelijk deel van de Nederlandse gemeente Utrecht. Tot 2001 vormden de Meern, Vleuten en Haarzuilens samen de gemeente Vleuten/de Meern.
Op 1 januari 2001 werd de gemeente Vleuten/de Meern bij de gemeente Utrecht gevoegd.

Voor 1997 lag er tussen Vleuten/de Meern en het Amsterdam-Rijnkanaal een landelijk gebied met onder andere glastuinbouw. Dit gebied wordt thans ingenomen door de Utrechtse wijk “Leidsche Rijn”. De wijken Leidsche Rijn en Vleuten/de Meern gaan naadloos in elkaar over en vormen samen een stedelijk gebied met circa 90.000 inwoners. De Meern ligt ten noordwesten van Knooppunt Oudenrijn. Het grootste deel van de bebouwde kom ligt tussen de A12 en het kanaal Leidse Rijn, een kleiner deel ligt ten noorden van de Leidse Rijn.

De plaats de Meern wordt begrensd door:
• Het noord/oosten door de Utrechtse wijk “Leidsche Rijn”.
• Het zuiden door de voormalige polder “Heicop en buurtschap Achthoven”.
• Het westen door de plaats Harmelen.
• Het noordwesten door de plaats Vleuten.

Een perfecte locatie voor wie de voorzieningen en gemakken van de stad op korte afstand wil hebben en wil genieten van ruimte.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van de plaats Vleuten/de Meern is als volgt:
• De Meern Zuid ligt bij de afrit de Meern van de A12.
• De buurt Veldhuizen is te bereiken via de afrit de Meern West van de A12.
• De Meern Noord en Oudenrijn zijn te bereiken via de N198 na het verlaten van de A2 bij Utrecht/Papendorp of de A12 bij de Meern.
• Er zijn frequente en snellen busverbindingen met onder andere de treinstations Utrecht Centraal, Utrecht Vaartsche Rijn, Utrecht Leidsche Rijn en Vleuten, de Utrechtse binnenstad en de universiteitswijk de Uithof.
• Een speciaal aangelegde 6 km lange fietsroute loopt vanaf het Utrechtse Domplein naar de Meernbrug.

PERCEEL- en VLOEROPPERVLAK
De opstallen zijn gebouwd op 3 percelen uitgegeven met een voortdurende erfpachtsduur (AV 1989) met een eeuwigdurend afgekochte canon. Kadastraal zijn de panden bekend onder de navolgende informatie:

Plot 1
Gemeente Vleuten, sectie F,
Nummers 5653 A1, 5653 A4, 5653 A3
Groot ca. 591 m²
Huisnummer 139/139a

Plot 2
Gemeente Vleuten
Sectie F
Nummers 1026 en 1027, 8309 en 8311
Groot ca. 473 m²
Huisnummer 137+138

Plot 1 en 2 tezamen
Gemeente Vleuten, sectie F,
Nummers 5653 A1, 5653 A4, 5653 A3, 1026, 1027, 8309 en 8311
Groot ca. 1.064 m²
Huisnummers 139/139a & 137+138

ZANDWEG 137
Een 2-laags pand met een winkelruimte op de parterre met op de verdieping een opslagruimte annex bovenwoning in een matige tot zeer matige onderhoudsstaat. Conform het inspectierapport d.d. 3 december 2018 van het Bouw Collectief is direct onderhoud noodzakelijk exclusief (mogelijk aanvullende) asbestverwijdering, (mogelijk aanvullende) sanering bodem en BTW.

ZANDWEG 138
Een 2-laagse hoekwoning met zadelkap. Zowel op de parterre alsmede op de verdieping een bad- en slaapprogramma en wonen op de begane grond. De onderhoudsstaat is matig tot zeer matig. Conform het inspectierapport d.d. 3 december 2018 van het Bouw Collectief is direct onderhoud noodzakelijk exclusief (mogelijk aanvullende) asbestverwijdering, (mogelijk aanvullende) sanering bodem en BTW.

ZANDWEG 139 EN 139A
Een 3-laags dubbelbreed winkelpand met opslagruimte op de 1ste verdieping en 2 maisonnette woningen op de 1ste en 2de verdieping waarvan 1 met serre en dakterras. De onderhoudsstaat is matig tot zeer matig. Conform het inspectierapport d.d. 3 december 2018 van het Bouw Collectief is direct onderhoud noodzakelijk exclusief (mogelijk aanvullende) asbestverwijdering, (mogelijk aanvullende) sanering bodem en BTW.

PARKEERGELEGENHEID
Een aantal parkeerplaatsen op eigen terrein aan de voorzijde van Zandweg 139 en 139a – de Meern.

BOUWJAAR
Begin 20ste eeuw.

BESTEMMING EN GEBRUIK
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Actualisering Zandweg –Castellumlaan-de Meern”, zoals vastgesteld en onherroepelijk geworden op 3 september 2015 heeft de locatie met de opstallen thans de navolgende bestemmingen:
• Enkelbestemming - Gemengd.
• Dubbelbestemming - Waarde Archeologie

Daarnaast is er sprake van een Paraplu bestemmingsplan, welke het vigerende bestemmingsplan niet vervangt maar aanvult, bekend onder de benaming “Chw. Algemene regels over bouwen en gebruik vastgesteld en onherroepelijk geworden op 30 november 2017”.

OPLEVERINGSNIVEAU
De objecten worden opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige, technische, milieukundige en staat leeg, vrij van huur en gebruik.

Voorts wordt verwezen naar de inspectierapporten Onderhoud van het Bouwcollectief.

Alle voornoemde bescheiden kunnen worden gedownload via https://vastgoedaanbod.utrecht.nl.
Voor wat betreft de duurzaamheid van de huidige gebouwen wordt verwezen naar de viertal energielabels alsmede het 2-tal energie-index rapporten.

De gemeente laat in haar opdracht (een) asbestinventarisatie rapport(en) opstellen. Uiterlijk 14 kalenderdagen voor de in de planning aangegeven uiterlijke inschrijvingstermijn stelt de gemeente een exemplaar van de rapportage beschikbaar (opvraagbaar bij de makelaar). Tijdens de asbestinventarisatie zal geen destructief onderzoek plaatsvinden om vermoedens van verborgen asbest weg te nemen.

MINIMALE INSCHRIJFKOOPSOM
1. De minimale inschrijfkoopsom bedraagt € 725.000,- kosten koper voor plot 1 (Zandweg 139/139a).
2. De minimale inschrijfkoopsom bedraagt € 625.000,- kosten koper voor plot 2 (Zandweg 137/138).
3. De minimale inschrijfkoopsom bedraagt € 1.350.000,-- kosten koper voor plot 1+2 (Zandweg 137/138/139).

Partijen zullen niet opteren voor een met omzetbelasting belaste levering.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. uitgifteovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde belasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van erfpachter.

VERKOOPPROCEDURE
Inschrijfformulier en procedure conform voorschriften en richtlijnen gemeente Utrecht. Belangstellenden kunnen zowel ieder afzonderlijk voor plot 1 en/of 2 een bieding uitbrengen alsmede voor het geheel (plot 1 en 2 tezamen).

Planning
1. Uiterste datum stellen vragen en maken opmerkingen door geïnteresseerden: Maandag 20 januari 2020, 12.00 uur
2. Uiterste inschrijvingstermijn: donderdag 20 februari 2020 – 12:00 uur.
3. Streefdatum afronding beoordeling aanbiedingen & versturen voorlopige gunning/voorlopige afwijzing(en): +/- 20 kalenderdagen vanaf 20 februari 2020
4. Einde bezwaarperiode 15 kalenderdagen na verzending voorlopige gunning/afwijzing: + 15 kalenderdagen na streefdatum afronding en versturen voorlopige gunning/afwijzing

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt geleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige, technische en milieukundige staat, met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De erfpachter dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering/splitsingsakten/uitgifte akte en de van toepassing zijnde erfpachtvoorwaarden AV 1989.

ASBEST
De gemeente laat in haar opdracht (een) asbestinventarisatie rapport(en) opstellen. Uiterlijk 14 kalenderdagen voor de in de planning aangegeven uiterlijke inschrijvingstermijn stelt de gemeente een exemplaar van de rapportage beschikbaar (opvraagbaar bij de makelaar). Tijdens de asbestinventarisatie zal geen destructief onderzoek plaatsvinden om vermoedens van verborgen asbest weg te nemen.

BODEM
De Gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de gesteldheid van de bodem. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in een verkennend bodemonderzoeksrapport. Aan erfpachter is de inhoud van deze rapporten bekend.

CONDITIEMETING
Erfpachter is bekend met en aanvaardt nadrukkelijk de uitkomsten van de 3 conditiemetingen inzake de huisnummers 137, 138 en 139 d.d. 26-11-2018/27-11-2018/28-11-2018 verricht door Het Bouw Collectief en aanvaardt uitdrukkelijk de bouwkundige toestand van de object en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van beide partijen daaraan rechten.

NOTARISKANTOOR
Erfpachter is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de notariële akte van levering.

VOORBEHOUD
De uitgifteovereenkomst komt niet tot stand (ook niet voorwaardelijk) tot het moment dat het bevoegde orgaan van de gemeente Utrecht daartoe heeft besloten.

AANVULLENDE BESCHEIDEN
Aanvullende bescheiden zijn te downloaden via https://vastgoedaanbod.utrecht.nl.
Plan een bezichtiging

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Winkelruimte
Eveneens Kantoor, praktijkruimte
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1.064 m²
Bruto vloeroppervlakte 762 m²
Locatie
Ligging In woonwijk

De buurt waar Zandweg 137-138-139, 3454 HA De Meern zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Sluiten

Recent bekeken