Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
WAAROM VELDZIGT 18 VOOR U DE IDEALE PLEK IS
1. Gelegen nabij knooppunt Oudenrijn
2. Zelfstandig kantoor-/bedrijfsgebouw
3. Parkeren op eigen terrein
4. Goed bereikbaar per openbaar vervoer

ADRES
Veldzigt 18 te Utrecht (De Meern)

ALGEMEEN
Op het bedrijventerrein "Oudenrijn" gelegen bedrijfsruimte met kantoor, onderverdeeld in twee bouwlagen, dat in de jaren '90 is gebouwd. Het object is voorzien van moderne technische installaties (waaronder wko-ínstallatie).

Het bedrijventerrein Oudenrijn op slechts enkele minuten afstand van het knooppunt Oudenrijn. Op dit bedrijventerrein hebben zich gerenommeerde ondernemingen gevestigd zoals onder meer: BASF, VELUX, Gamma, Kropman Installatietechniek, Matex deuren en diverse autodealers.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Per auto
Door de ligging nabij knooppunt Oudenrijn waar de Rijkswegen A12 (Arnhem – Den Haag) en A2 (Amsterdam – Breda) elkaar kruisen is het object per auto zeer goed bereikbaar.

Per openbaar vervoer
Door diverse busdiensten, welke op loopafstand opstapplaatsen bieden, is het object middels openbaar vervoer goed bereikbaar.

OPPERVLAKTE
Totaal ca. 1.184 m² b.v.o., onderverdeeld als volgt:
• Ca. 346 m² b.v.o. bedrijfsruimte gelegen op de begane grond;
• Ca. 248 m² b.v.o. kantoorruimte gelegen op de begane grond
• Ca. 415 m² b.v.o. kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping;
• Ca. 177 m² b.v.o. kantoor-/vergaderruimte gelegen op de eerste verdieping.

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

PARKEREN
Bij het object behoren ca. 22 parkeerplaatsen op eigen terrein, waarvan 1 voorzien laadpaal met 2 aansluitpunten.

ENERGIELABEL
Energielabel A.

BOUWJAAR
1990.
KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente : Oudenrijn
Sectie : A
Nummers : 2916 en 2920
Zakelijk recht : eigendom

BESTEMMING
Het bestemmingsplan ‘‘Bedrijventerrein Oudenrijn, De Meern’’ is vigerend. Op de plankaart is het object aangemerkt met de bestemming “Bedrijventerrein’’. De voor ‘Bedrijventerrein’ aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente De Meern.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief o.a.:

Bedrijfsruimte:
• betonvloer (vloerbelasting begane grond circa 1.000 kg/m2);
• vrije hoogte van circa 2,9 meter;
• gemetselde borstwering van circa 0,75 meter;
• geïsoleerde sandwichpanelen v.v. damwandbekleding als gevel;
• daglichttoetreding middels een venster en via de overheaddeur;
• twee handmatig bedienbare overheaddeuren van 4 m(breed) x 3 m, waarvan één
overheaddeur is voorzien van een geïntegreerde loopdeur;
• lucht inblaassysteem;
• TL-opbouwverlichting;
• diverse krachtstroomaansluitingen;
• inbouw kantoor.

Kantoorruimte:
• systeemplafond voorzien van deels inbouw verlichtingsarmaturen en deels spots;
• bestaande scheidingswanden;
• bestaande vloerbedekking;
• bestaande binnenzonwering;
• gedeeltelijk te openen ramen;
• bestaande buitenzonwering (screens);
• cv-installatie voorzien van radiatoren;
• individueel bedienbare koeling;
• mechanische ventilatie;
• huidige brandmeldinstallatie, brandblusmiddelen en inbraakalarm;
• kantine met pantry voorzien van onder- en bovenkasten en huidige inbouwapparatuur;
• toiletten per bouwlaag.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

HUURVOORWAARDEN

HUURPRIJS
De huurprijs bedraagt € 93.500,-- per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per kwartaal vooruit te voldoen.

SERVICEKOSTEN
Nader overeen te komen.

KOSTEN NUTSBEDRIJVEN
Rechtstreeks door huurder te voldoen aan desbetreffende nutsbedrijven.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. Kortere huurperioden zijn bespreekbaar.

OPZEGTERMIJN
Uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het aflopen van een huurtermijn.

HUURPRIJSINDEXERING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

B.T.W.
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HUUROVEREENKOMST
Gebaseerd op het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW”.

HUURINGANGSDATUM
In overleg.

KOOPVOORWAARDEN

KOOPPRIJS
De koopprijs bedraagt € 975.000,-- kosten koper.
Partijen zullen niet opteren voor een met omzetbelasting belaste levering.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde overdrachtsbelasting, eventuele omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

AANVAARDING / LEVERING
De onroerende zaak wordt leeg en ontruimd geleverd, vrij van huur en gebruik, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat, de staat “as-is” met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.
Plan een bezichtiging

Plattegronden

Geen plattegronden beschikbaar.

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 975.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Bedrijfshal
Eveneens Kantoor
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1990
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1.855 m²
Bruto vloeroppervlakte 346 m²
Locatie
Ligging Bedrijventerrein

De buurt waar Veldzigt 18, 3454 PW De Meern zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Sluiten

Recent bekeken