Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
TWEE TRANSFORMATIE-OBJECTEN!

Nabij het historische stadscentrum van Amersfoort worden hier een 2-tal panden met een monumentale voorgevel en inrichting aangeboden die zowel thans geschikt is als kantoorgebruik maar ook na transformatie voor wonen gebruikt gemaakt kunnen worden dan wel gecombineerd als woonruimte met bedrijfsruimte voor het uitoefenen van een beroep en/of bedrijf. Perfect dus voor eigen gebruik dan wel als belegging.

Omstreeks 1905 gebouwd oorspronkelijk als twee aparte herenhuizen, die ooit zijn samengevoegd. Het dubbele pand is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een herenhuis, ontworpen in neorenaissance-stijl. Het bezit hoogwaardige esthetische kwaliteiten door de zorgvuldigheid waarin rijke detailleringen en verscheiden materialen zijn toegepast. Daarnaast bezit het pand ensemblewaarde, in relatie tot het plantsoen en als waardevol onderdeel van de gesloten bebouwing daarlangs.

Het rijksmonumentale pand is gelegen in een korte rij aaneengesloten woonhuizen/kantoorgebouwen een evenwijdig aan de Stadsring gesitueerd in een doodlopende en hellende weg met toegang naar de eigen achtergelegen parkeerplaatsen. De panden liggen met de nok evenwijdig aan de weg waarbij de voorgevels uitzicht bieden op een 19de-eeuws plantsoen. Oorspronkelijk werd de landschappelijke ligging nog versterkt door de aanwezigheid van de Beek. In de jaren vijftig is de Beek bij de aanleg van de Stadsring gedempt.

Typologische en stilistische overeenkomsten met Museum Flehite maken het aannemelijk dat H. Kroes bij het ontwerp van dit dubbele herenhuis betrokken is geweest. Voor zowel het type gebouw, een dwarshuis met trapgevel aan de straatzijde, als de toegepaste stijl, neo-Hollandse renaissance, heeft de architect de zeventiende-eeuwse voorbeelden als inspiratiebron gebruikt. Kenmerkend voor deze stijl zijn onder meer de trapgevel, de van luiken voorziene kozijnen met glas-in-lood bovenlicht en de imitatie banden.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
De locatie is zowel met eigen alsmede openbaar vervoer goed bereikbaar. Door het goed opgezette wegenstelsel in Amersfoort is zowel de rijksweg A1 als de rijksweg A28 met de auto eenvoudig te bereiken. Door goede aansluiting met het verkeersknooppunt "Hoevelaken" bestaan er goede verbindingsmogelijkheden met alle delen van het land. Het NS-station "Amersfoort", waarbij zich tevens het busstation bevindt, is zowel per bus als lopend te bereiken. Per trein en bus zijn goede plaatselijke-, regionale- en landelijke verbindingen met het openbaar vervoer beschikbaar. Bushaltes bevinden zich op loopafstand van het pand.In de directe omgeving zijn diverse (ondergrondse) parkeergarages aanwezig (waaronder "Centrum Mondriaan" en "Koestraat").

OPPERVLAKTE
Totaal 541 m² verhuurbaar vloeroppervlak verdeeld over het souterrain, de begane grond, 1e verdieping en 2de verdieping gemeten op basis van NEN 2580 rapport verdeeld als volgt:

Souterrain : 144 m² VVO:
Begane grond : 159 m² VVO;
Eerste verdieping : 123 m² VVO;
Tweede verdieping : 115 m² VVO.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het pand is thans geheel in gebruik als kantoor, wordt opgeleverd en is voorzien van o.a.:

- Diverse kantoorkamers/ vergaderruimtes;
- Raampartijen v.v. glas-in-lood;
- Houten Diverse pantry’s;
- Toiletgroepen;
- CV- installatie v.v. radiatoren;
- Airconditioning-units;
- Alarminstallatie.

ENERGIELABEL
Monumenten zijn vrijgesteld voor het hebben van een (verplicht) energielabel.

PARKEREN
Bijzonder interessant is de aanwezigheid van een eigen, afgesloten parkeerterrein, direct achter de panden met plaats voor circa 8 a 10 auto’s.

BESTEMMINGSPLAN
Het vigerende bestemmingsplan Binnenstad, vastgesteld op 13 oktober 2015, staat zowel gebruik voor kantoordoeleinden alsmede als bewoning toe waarmee transformatie naar woonruimte 100% tot de mogelijkheden behoort. (bron: gemeente Amersfoort). Tevens kan binnen het huidige bestemmingsplan de achterzijde aanzienlijk kan worden uitgebouwd zodat er meer volume kan worden toegevoegd.

Artikel 25 Wonen
Zoals op het geel aangegeven vlak kan/mag de locatie ook gebruikt worden voor de functie 'Wonen' nu de aangewezen gronden bestemd zijn voor:

wonen;
uitsluitend bijbehorende bouwwerken ten behoeve van het wonen ter plaatse van de bouwaanduiding "bijgebouwen" (bg);
een onderdoorgang ter plaatse van de bouwaanduiding "onderdoorgang" (ond);
bestaande ondergrondse parkeergarages en/of ondergrondse fietsenstallingen;
bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals, zoals tuinen, water, erven, groenvoorzieningen, parkeer- en laad- en losvoorzieningen, nutsvoorzieningen en ondergrondse afvalinzamelvoorzieningen;

en tevens voor:

detailhandel en publieksgerichte dienstverlening ter plaatse van de aanduiding "detailhandel" (dh);
publieksgerichte dienstverlening ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van dienstverlening - publieksgerichte dienstverlening (sdv-pdv)";
kantoren ter plaatse van de aanduiding "kantoor" (k);
een atelier ter plaatse van de aanduiding "atelier" (at);
religieuze voorzieningen ter plaatse van de aanduiding "religie" (re);
een creativiteitscentrum ter plaatse van de aanduiding 'creativiteitscentrum" (cc);
een theater ter plaatse van de aanduiding "theater" (th);
een welzijninstelling ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk" (m);
gezondheidszorg ter plaatse van de aanduiding "gezondheidszorg" (gz);
een multimediabedrijf ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf-multimediabedrijf" (sb-mm);
een badhuis ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van cultuur en ontspanning - badhuis" (sco-bh);
bedrijven, die in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging zijn aangeduid als categorie A en B in de bijlage (1) die bij deze regels is gevoegd, ter plaatse van de aanduiding "bedrijf" (bd);
ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van horeca-verhuur" (sh-vhr) het commercieel verhuren en/of in gebruik geven van ruimten ten behoeve van zakelijke bijeenkomsten alsmede vergaderingen, trainingen, presentaties, tentoonstellingen, diners, lunches en andere kleinschalige particuliere bijeenkomsten in besloten kring, met dien verstande dat deze activiteiten uitsluitend zijn toegestaan in het souterrain en tot een maximum oppervlakte van 130 m2;
het behoud, beheer en herstel van de historische muren en poorten ter plaatse van de "specifieke bouwaanduiding muur" (sba-mu);
het behoud, beheer en herstel van historische hekwerken en poorten ter plaatse van de "specifieke bouwaanduiding hekwerk" (sba-hw);

Met dien verstande dat per toegelaten functie voorzien dient te worden in voldoende parkeergelegenheid, zoals vastgelegd in de Nota Parkeernormen Amersfoort, zoals die geldt ten tijde van de ontvangst van de aanvraag. Voor overige informatie wordt verwezen naar de website van de gemeente Amersfoort www.amersfoort.nl en naar het Ontwerp Structuurvisie 2020 zoals vastgesteld op 17 april 2013.

Het naastgelegen stadspand Stadsring 246 is in 2002 geheel getransformeerd en verbouwd waarbij enkel de monumentale voorgevel overeind is gebleven.

VRAAGPRIJS - € 1.995.000,-- k.k..

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente Amersfoort, sectie E, nummer 7403. Groot: 505 m² volle eigendom (eigen grond).
Erfgoedwet: inschrijving monument in rijksmonumentenregister.

KOOPCONDITIES
Beide panden zijn thans volledig verhuurd maar kunnen bij (ver) bouwrealisatie desgewenst geheel leeg, vrij van huur en gebruik opgeleverd worden. Bijkomend voordeel hiervan is, dat ten tijde van de transformatie/herontwikkeling huuropbrengsten gegenereerd kunnen worden waarmee het projectrendement gunstig beïnvloedt kan worden.

AANVAARDING
In overleg ter bespreking met koper.

INSTRUMENTEREND NOTARIS
Ter keuze koper.

KOOPOVEREENKOMST
Gebaseerd op het model Koopovereenkomst voor Bedrijfsmatig Onroerend Goed, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars en vastgoeddeskundigen (NVM).

ZEKERHEIDSSTELLING
Na datum onvoorwaardelijk worden van de koopovereenkomst dient koper binnen 14 dagen een bedrag ter grootte van 10% van de koopsom te storten op de derdenrekening van instrumenterend notaris.
Plan een bezichtiging

Plattegronden

Geen plattegronden beschikbaar.

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 1.995.000,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Kantoor
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2004
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 505 m²
Bruto vloeroppervlakte 541 m²
Locatie
Ligging In woonwijk
Kantorenpark
Nabij winkelcentrum

De buurt waar Stadsring 248-250, 3811 HS Amersfoort zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Amersfoort

033 451 25 01 E-mail
Neem contact met mij op

Sluiten

Recent bekeken