Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
5X GEEN PLEK ZOALS VLEUTENSEWEG 343
1. Centraal gelegen
2. Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en auto
3. Dynamisch retailgebied
4. Gelegen op korte afstand van het centrum van Utrecht
5. Goede afwerking

ADRES
Vleutenseweg 343 (3534 HG) Utrecht.

ALGEMEEN
De kantoorruimte aan de Vleutenseweg 343 te Utrecht is gelegen nabij de populaire wijk Lombok en het centrum van Utrecht. De Vleutenseweg 343 zit gevestigd op het kruispunt van de Vleutenseweg, Hasebroekstraat en Busken Huetstraat.

In de buurt van de Vleutenseweg 343 zitten de volgende bedrijven gevestigd: GAMMA, Autoflex Nederland B.V., rijschool Randstad, Soia Strand Oog in Al.

LIGGING & BEREIKBAARHEID
Goed bereikbaar per zowel eigen- als openbaarvervoer. Met de auto is de Vleutenseweg 343 uitstekend bereikbaar vanaf alle richtingen, door de gunstige ligging in Utrecht nabij de binnenstad en tussen de wegen aan de Vleutenseweg, Hasebroekstraat en Busken Huetstraat.

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is uitstekend. De bus stopt vanuit Utrecht Centraal op de Hasebroekstraat en binnen minder dan een minuut lopen bent u op de Vleutenseweg 343.

OPPERVLAKTE
De ruimte bestaat uit 1 bouwlaag, totaal groot circa 80 m².

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief o.a.:
Algemeen
• representatieve entree;
• cv-installatie met combiketel en radiatoren;
• houten en betonnen vloer.

Kantoorruimte
• systeemplafond voorzien van inbouw verlichtingsarmaturen;
• houten kozijnen voorzien van een gelaagde thermopane beglazing;
• bestaande pvc vloerbedekking;
• toiletruimte;
• balie/counter en overige inventaris, alsmede horecakeuken.

KADASTRALE GEGEVENS & BOUWJAAR
Gemeente : Catharijne
Sectie : B
Nummers : 7650 A1
Zakelijk recht : eigendom
Bouwjaar : omstreeks 1919

PARKEREN
Openbare parkeergelegenheid middels parkeervergunningen en parkeerautomatensysteem.

ENERGIELABEL
Energielabel A

GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN
De gronden op de kaart aangewezen voor “Gemengde doeleinden 3” zijn bestemd voor:
a. wonen, tuinen en erven en in samenhang daarmee het uitoefenen van aan-huis-verbonden
beroepen of bedrijven uit categorie 1 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten;
b. op de begane grond tevens voor:
1. maatschappelijke voorzieningen;
2. zakelijke dienstverlening;
3. bedrijven, als genoemd in categorie 1 en 2 van de bij het plan behorende Lijst van
Bedrijfsactiviteiten.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gemeente Utrecht.

HUURPRIJS / KOOPPRIJS
Huurprijs : € 1.150,-- per maand vooruit te voldoen
Koopprijs : € 289.500,-- kosten koper

Over de koop-/huursom van de onroerende zaak is geen omzetbelasting verschuldigd.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

HUURVOORWAARDEN

SERVICEKOSTEN
€ 244,40 per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, als verrekenbaar voorschot op de kosten van onder andere de volgende leveringen en diensten:
· vve;
· rioolheffing.

KOSTEN NUTSBEDRIJVEN
Rechtstreeks door huurder te voldoen aan desbetreffende nutsbedrijven.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. Kortere huurperioden zijn bespreekbaar.

OPZEGTERMIJN
Uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het aflopen van een huurtermijn.

HUURPRIJSINDEXERING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

HUUROVEREENKOMST
Gebaseerd op het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW”.

INGANGSDATUM
In overleg.

KOOPVOORWAARDEN

MILIEU
Het is verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik of kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
De onroerende zaak wordt leeg en ontruimd geleverd, vrij van huur en gebruik, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering.
Plan een bezichtiging

Een betere kijk op je plek

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 289.500,- k.k.
Prijs € 13.800,- per jaar
Servicekosten € 244,40
Status Verhuurd
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Praktijkruimte
Eveneens Kantoor
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Bruto vloeroppervlakte 80 m²

De buurt waar Vleutenseweg 343, 3532 HG Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Recent bekeken