Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
ADRES
Unit 1 staande en gelegen aan de Jonkvrouw Sanderijndreef 37 te Utrecht (3562 LJ).

ALGEMEEN
Op zoek naar een ruimte voor een ontmoetingsfunctie en de mogelijkheid voor daghoreca in een geheel nieuw ontwikkeld gebied? Meer dan 900 nieuwbouw woningen boven uw onderneming en in de directe omgeving? Direct willen inspelen op de nieuw gehuisveste doelgroepen en deze voorzien van iets te eten en drinken? Dan is DeBuurt iets voor u!

DeBuurt is de voormalige locatie van de Nederlandse Pakketdienst. Er zijn 3 woongebouwen met 343 middeldure huur appartementen voor senioren en starters en een woontoren met ongeveer 630 studentenwoningen gerealiseerd.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Per auto
Het object is gelegen in het noordoostelijk gedeelte van Utrecht en is met het eigen vervoer eveneens goed te bereiken. Via de Kardinaal de Jongweg en de Berenkuil zijn de Waterlinieweg, Zuilense Ring en de snelwegen A12 en A27 eenvoudig te bereiken.

Per openbaar vervoer
Het object is met het openbaar vervoer zeer goed te bereiken. Station “Overvecht” bevindt zich in de directe omgeving met een hoogfrequente verbinding met Utrecht-Centraal waarbij de reistijd ca. 4 minuten bedraagt. Daarnaast is er een bushalte op loopafstand van DeBuurt gesitueerd.

OPPERVLAKTE
Het totale beschikbare vloeroppervlak bedraagt ca. 247 m² b.v.o. gelegen op de begane grond.

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt casco opgeleverd.

‘Onder huur als casco wordt verstaan, de huur van de constructieve bouwvloer(en), het/de constructieve plafond(s), de bouwmuren zonder pui(en), doch inclusief de in de bouwmuren aanwezige kozijnen, ramen en deuren, de nutsvoorzieningen tot waar de (hoofd)water meter is/komt dan wel tot een ander primair aansluitpunt, alsmede het (basis) sprinklernet en trappen indien deze door of vanwege verhuurder zijn aangebracht’

PARKEREN
1 parkeerplaats onder het gehuurde.

ENERGIE PRESTATIE COËFFICIËNT
EPC 0,0.

HUURPRIJS
€ 39.000,00 per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per maand vooruit te voldoen voor de bedrijfs-/praktijkruimte.

Indien er wordt geopteerd voor niet BTW-belaste verhuur bedraagt de huurprijs € 48.000,00 per jaar vrijgesteld van BTW voor de bedrijfs-/praktijkruimte.

De huurprijs van de parkeerplaats bedraagt € 100,00 per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per maand vooruit te voldoen.

SERVICEKOSTEN
Ca. € 247,00 per maand te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, per maand vooruit te voldoen, als verrekenbaar voorschot op de kosten van onder andere de volgende leveringen en diensten:
· kosten voortvloeiende vanuit de kosten VVE;
· overige leveringen en diensten nader overeen te komen.

STARTENDE ONDERNEMING
Mocht u voornemens zijn een (nieuwe) onderneming te beginnen ontvangt verhuurder graag een ondernemings- en financieringsplan bestaande uit:
• Wijze van gebruik en branche;
• Moodboard van het te voeren concept (impressies);
• Financieringswijze;
• Omzetprognose (komende 5 jaar);
• Geschatte (af)bouwkosten;
• Eigen ervaring (kort c.v.) / referenties.

Aan de hand van het ondernemings- en financieringsplan zal verhuurder een besluit nemen of uw onderneming aansluit bij de eisen en wensen van DeBuurt.

Voor vragen met betrekking tot het ondernemings- en financieringsplan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN
Het object valt binnen het bestemmingsplan NPD strook, Overvecht (07-06-2018) en luidt de enkelbestemming Gemengd-2, met functieaanduiding: specifieke vorm van gemengd-2. De aangewezen gronden binnen Gemengd-2 zijn bestemd voor:
• dienstverlening;
• dag-horeca;
• maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend in de vorm van een bibliotheek, gezondheidzorg, jeugdopvang, naschoolse opvang, onderwijs, openbare dienstverlening, praktijkruimte, verenigingsleven, wijkcentrum, welzijnsinstelling of zorginstelling.
Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de Gemeente Utrecht en www.ruimtelijkeplannen.nl.

KOSTEN NUTSBEDRIJVEN
Rechtstreeks door huurder te voldoen aan desbetreffende nutsbedrijven. Huurder dient een contract af te sluiten voor verwarming op de WKO-installatie.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. Langere huurperioden zijn bespreekbaar.

OPZEGTERMIJN
Uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het aflopen van een huurtermijn.

HUURPRIJSINDEXERING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur plus servicekosten en de over het totaal verschuldigde BTW.

AANVAARDING
In overleg.

B.T.W.
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HUUROVEREENKOMST
Gebaseerd op het model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290A BW”, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 2 oktober 2012 en aldaar ingeschreven onder nummer 58/2012.
Plan een bezichtiging

Een betere kijk op je plek

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 39.000,- per jaar
Servicekosten € 247,- per maand
Status Onder optie
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Winkelruimte
Eveneens Horecapand, Maatschappelijk vastgoed
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Bruto vloeroppervlakte 247 m²

De buurt waar Jonkvrouw Sanderijndreef 37 unit 1, 3562 LJ Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Sluiten

Recent bekeken